Çitlerin budama ve bakımı

Çit olarak seçilen her bitkinin budama ve bakımı farklıdır.

Şekillendirme budaması:

 

İbreliler: dikim senesi budamayın, fakat gelecek ilkbaharda, nisan başında, boyundan ve kenarlarından, çit istenilen kalınlığa gelinceye dek budayın: Bitkinin her tarafından, dörde bir oranında sürgünü uzaklaştırın.

Bazı ibrelilerin budanması diğerlerine oranla daha az tutulmalıdır: Chamaecyparis lawsoniana’ da olduğu gibi. Bu bitki ölçülü, aşırıya kaçmadan budanmalıdır. Tam tersine,  leylandi gibi bazı ibreliler ise yılda en az 3 kez budandıklarında hızlı büyüme gösterirler.

 

Herdem yeşil çalılar: ibrelilerde gerçekleştirilen işleme tabi tutulurlar. İkinci senenin mart ayında oldukça kısaltılabilirler. Devam eden yıllarda, önceki sene gelişen bitki kısımlarının üçte birinin budanması yeterli olur.

Taflanların (Euonymus); hızla genişlemeleri engellenmelidir. Kurtbağrı (Ligustrum); çok hızlı gelişir, dikimde korkmadan, yerden itibaren 25-30 cm  yüksekliğe kadar rahatça budanabilir. İleriki yıllarda ise sürgünlerin yarısı yada daha fazlası budanabilir.

 

Kışın yaprağını döken çalılar: Dikim sonrası çok kısa kalacak şekilde budanırlar, bu onları toprağa daha iyi tutunmalarını ve bol sürgün vermelerini sağlayacaktır. Ardından, martta bir önceki senenin sürgünlerinin üçte biri yada yarısı budanarak alınır.

 

Bakım budaması:

 

Yetişkin form ve boyutlarına ulaşmış, ibreli ve çalılardan oluşan canlı çitler, her vejetasyon dönemi sonrası budanmalıdır. Kısacası, haziran sonu – temmuz başı  ve eylül – ekim ayları arasında gerçekleştirilmelidir.

 

Düzensiz canlı çitler (belli bir form verilmemiş)  daha az özen gerektirirler. Çiçeklenme dönemleri dikkate alınmalıdır. İlkbaharda çiçek açan çalılar, çiçeklenmeden hemen sonra budanacaktır. Kışın  çiçeklenen çalılar ise martta budanmalıdır. Dekoratif meyvelere sahip türler ise, çiçeklenmeyi takiben budama makası ile budanmalıdır. Budama, evvelce çiçeklenmiş ve oluşmakta olan meyveleri taşıyan dalların, mümkün olduğunca korunması şeklinde yapılır.

 

Gençleştirme budaması:

 

Bazı sert geçen kışlar, canlı çitleri gruplar halinde yok eder. Geriye kalan bitkiler daha yaşlı yada kötü budanmış olacak, formsuzlaşacak yada çok fazla genişleyeceklerdir.

Bu tür durumların pek çoğunda (Chamaecyparis lawsoniana hariç), bitkilerin yerden 25-30 cm boyları kalacak şekilde testereyle kesilmeleri, bozuk dallarının budama  makasıyla alınması ve kesilen kısımların yara macunuyla kapatılması gerekir.

Kök sisteminin güçlü olması, bitkinin daha gür ve sağlam sürgünler vermesine sebep olacaktır. Bir sonraki dönemde, bunların da bir kısmı, bitkinin dallanmasını tetiklemek amacıyla budanabilir.

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com