Gelibolu Kabatepe Tanıtım Merkezi Proje Yarışması!

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın Konusu

"Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi Fikir Projesi"nin hazırlanması işi Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Teslim Tarihi :14.05.2009

Katılım Esasları
1.Yarışmaya katılacak isteklinin ihaleye katılmaktan men cezalısı durumunda olmamak,
2. İşin niteliği gereği Yarışmacının ekibinde yarışma konusunda danışmanlık hizmeti aldığı inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimari, elektrik-elektronik mühendisi veya bilgisayar mühendisi, tarih uzmanı, gösteri sanatları uzmanı, makine mühendisi, müze, resim ve heykel uzmanı, vs. meslek grupları yer alacaktır. Yarışmacılar sunacakları projeye göre ekiplerinde bu meslek mensuplarının hangilerinin yer alacağına kendileri karar, vereceklerdir. Yarışma ekibinde yer alan meslek mensuplarının ilgili meslek odalarına kayıtlı ve meslekten men cezası almamış olmak,
3. Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
4. Jüri üyeleri danışman, asli, yedek ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
5. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
6. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmemek,
7. Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
8. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı

: Resmi Gazete Yayın Tarihi

Şartname satış tarihi başlangıcı

: 07 Ocak 2009

Son soru sorma tarihi  

: 28 Ocak 2009

Cevapların gönderilme tarihi

: 07 Şubat 2009

Yer Görmek için Son Tarih

: 23 Şubat 2009

Proje teslim tarihi

: 14 Mayıs 2009

Jüri değerlendirme tarihi

: 22 Mayıs 2009

Yarışma sonucu ilan tarihi

: 09 Haziran 2009

Sergi başlangıç tarihi

: 22 Haziran 2009

Kolokyum tarihi

: 27 Haziran 2009

Belirlenen tarihlerin resmi tatile rastlaması halinde müteakip ilk iş günü esas alınacaktır.

Jüri

Danışman Jüri Üyeleri

 

 

Prof. Dr. Ferit ÖZŞEN

Heykeltıraş

MSGSÜ Öğr. Üyesi

Prof. Dr. İskender PALA

Edebiyatçı

İstanbul Kültür Ünv Öğr. Üyesi

Vehbi VAKKASOĞLU

Araştırmacı-Yazar

 

Niyazi BİRİNCİ

Araştırmacı-Yazar

 

Prof. Dr. Cevdet KÜÇÜK

Emekli-Tarihçi

Marmara Üniversitesi

 

 

 

Asil Jüri Üyeleri

 

 

Mustafa ELDEMİR

İnşaat Mühendisi

Çevre ve Orman Bakanlığı

Demet GÜLHAN

Mimar

İller Bankası-Mimarlar Odası

Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY

Tarihçi

Çanakkale 18 Mart Ünv. Öğr. Üyesi

Yrd. Doç. Dr. İrfan OKAN

Ressam

MSGSÜ Öğr. Üyesi

Ahmet ETİ

Elektrik Elektronik Mühendisi

Ulaştırma Bakanlığı

Tolga İMAMOĞLU

Yapım ve Yayın Uzmanı

TRT

Kudret ERKAN

Asker - Albay

Gen. Kurmay Başkanlığı-ATESE Başkanı

 

 

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

 

H. Kenan ŞANLI

İnşaat Mühendisi

Çevre ve Orman Bakanlığı

F. Onur BEZİRCİ

Mimar

Bay.ve İskan Bak. Proje Dai. Bşk.

Atilla ERENLER

İnşaat Mühendisi 

Bay.ve İskan Bak. Teknik Dai. Bşk

Hülya TOKER

Tarihçi

Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi

 

 

 

Raportörler

 

 

Jülide TAMZOK

Y. Mimar

Çevre ve Orman Bakanlığı

Gülden ATEŞMAN

Mimar

Çevre ve Orman Bakanlığı

Sema ÖZTEKİN

Yönetmen

Çevre ve Orman Bakanlığı

 

 

 

Raportör Yardımcıları

 

 

Demet ÜÇGÜL

Jeoloji Y. Müh.

Çevre ve Orman Bakanlığı

Ayla MACİT

Ziraat Mühendisi

Çevre ve Orman Bakanlığı

Hamza ÇALIŞKAN

Arkeolog

Çevre ve Orman Bakanlığı

Yer Görme Belgesi
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. Şartname dosyasında yer alan "Yer Görme Belgesi" Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından onaylanacak “Yer Görme Belgesi” yazan ayrı bir zarfa konulacaktır.

Ödüller
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

Birinci Ödül

: 150.000 YTL

İkinci Ödül

: 100.000 YTL

Üçüncü Ödül

: 50.000 YTL

Beş adet mansiyon, her birine

: 30.000 YTL Uygun görülmesi halinde

Beş adet Satınalma bedeli her birine

: 10.000 YTL Jüri ve İdarenin gerekli görmesi halinde

Şartnamenin Temin Edileceği Yer
Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 15. Kat, B Blok, Ofis 1, 5 ve 7,  Söğütözü cad. No: 14/E, Ankara

Şartname Bedelinin Ödeneceği Yer
Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Kat:1, Söğütözü  Cad. No: 14/E, Ankara
Satın alma bedeli: 100YTL

Yarışma sekretaryası
T: 312 207 60 58- 207 60 10- 207 59 83
F: 312 207 59 81- 207 67 10
e: geliboluyarisma@gmail.com


Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com