Yeşil Binalar… Eğitim ve bilgilendirme günü !

Sağlıklı, adil ve kaliteli, doğayla uyumlu ve dengeli bir yaşam sürmek mümkün.

 

Gezegenimiz bugün küresel ısınma başta olmak üzere pek çok ekolojik sorunla karşı karşıya. Bunda yapı sektörünün rolü büyük. Dolayısıyla yapı sektöründe konuya yaşam döngüsü çerçevesinde yaklaşılması ve üretim-işletim süreçlerinin bu çerçevede düzenlenmesi, sorunların çözüm sürecine sağlayacağı katkı açısından son derece önemli.

Bütüncül bir yaklaşım ve çevre duyarlılığıyla oluşturulmuş binalar ve yerleşimler aracılığıyla daha sağlıklı, adil ve kaliteli bir yaşam ortamına kavuşmak, doğayla uyumlu ve dengeli bir yaşam sürmek mümkün.

Binaların çevresel etkilerini ölçmek ve tutarlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla Dünya'nin pek çok ülkesinde birçok kurum tarafından Leed, Breeam, Casbee, Greenstar vb. çeşitli sertifikasyon sistemleri geliştirilmiş ve geliştirilmekte. Ülkemizde henüz ulusal bir sertifika sistemi yok, ancak ÇEDBIK gerek ulusal standartlarımızın bu anlayışla düzenlenmesi gerekse ülkemiz koşullarına uygun ulusal bir sertifika sistemi geliştirilmesi içın çalışmalara başladı.

Bunun için gerekense öncelikle ulusal ve uluslararası alanda konuyla ilgili gelişmeleri takip etmek ve konuyu geniş çevrelerin katılımıyla tartışmaya açmak.

ÇEDBİK, bu amaç doğrultusunda eğitim / bilgilendirme faaliyetlerinin ilkini 10 Ocak 2009'da gerçekleştiriyor. İkinci, üçüncü ve dördüncü eğitimler sırasıyla Şubat, Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek. Bu 4 ayrı eğitim / bilgilendirme programlarıyla Yeşil Bina'nın ne demek olduğu, neden önemli olduğu ve dünyada yaygın değerlendirme sistemleri kriterlerinin anlaşılması hedefleniyor. Amacımız bu bilgiler ışığında ülkemizde tüm binaların bu kriterler ışığında gerçekleştirilmesi.

ÇEDBİK, bu eğitim / bilgilendirme toplantılarının sonunda, Nisan ayında geniş katılımlı bir panel düzenlemek ve Türkiye'de oluşturulacak sertifika sistemini tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Program
09:00 - 09:30:
Kayıt
09:30 - 09:45: Açılış Konuşması "Konsey Olma Yolunda ÇEDBİK"
Dr. Duygu Erten - Amerika Yeşil Binalar Konseyi üyesi ve ÇEDBIK Kurucu & Başkan Yardımcısı
09:45 - 10:45: "Yeşil Bina Tasarımı & Uygulaması ve Finansal Kazanımlar"
Houston Eubank - Dünya Yeşil Binalar Konseyi Eski CEO
10:45 - 11:00: Kahve Arası
11:00 - 12:30: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Eğitimi - 101
Houston Eubank - Dünya Yeşil Binalar Konseyi Eski CEO
12:30 - 13:15: Öğle Yemeği
13:15 - 15:00: Yeni LEED - LEED 2009
Houston Eubank - Dünya Yeşil Binalar Konseyi Eski CEO
LEED sistemindeki değişiklikler, bunun sınav sistemine yansıması ve yeni puanlar üzerinde durulacak.
15:00 - 15:15: Kahve Arası
15:15 - 17:30: BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Uluslararası & Bespoke - Giriş
BREEAM Denetçi Eğitimi 101
Martin Townsend - BREEAM / BRE Yönetici

17:30 - 18:00: Soru - Cevap (CEDBIK ve Sertifika Sistemleri)
18:00 - 19:00: Kokteyl

Eğitimlerde simultane tercüme yapılacak.

ÇEDBİK tarafından Şubat, Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek BREEAM 102, 103 VE 104 Eğitimleri aşağıdaki konuları içerecek:

- BREEAM Uluslararası ve Breeam Bespoke Amaç ve Kapsamını anlamak
- BREEAM Uluslararası - BREEAM UK ile operasyonel ve teknik farklılıklar
- BREEAM Bespoke - Operasyonel ve teknik sürece genel bakış

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 10 Ocak 2009
Etkinlik Başlangıç - Bitiş Saati: 09:00 - 19:00
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız - İstanbul

İletişim
Adres: Nispetiye Mah. Aytar Cad. Duru Apt. No: 12 Kat 2 D: 10/11 34340 Levent - İstanbul
Telefon: 0212 269 59 41
Faks: 0212 269 59 42
E-posta:info@ çevredostubinalarder...
Web Sitesi:
www çevredostubinalarder...


Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com