Hazine arazilerine sığla ağacı dikecek…

Çevre ve Orman Bakanlığı, son 60 yılda yarı yarıya azalan sığla ormanlarını korumak için çeşitli tedbirler alıyor.

Sığla ağaçlarının kesilip yerine narenciye dikilmesini, sığla için önemli olan taban su seviyesinin azalmasını önlemeye çalışan Bakanlık, Hazine arazilerine sığla ağacı dikecek.

Önceki yıllarda orman arazisi olan yerlerdeki özel mülkiyetler için tapu iptal davaları açılacak.

'Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğin Tespiti Projesi', konuyla ilgili en önemi çalışmalardan biri olarak görülüyor.

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğin Tespiti Projesi, Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinin sınırları içerisindeki yaklaşık 461 kilometre genişliğindeki bir alanı kapsıyor.

Proje ile söz konusu bölgenin veri tabanı, yönetim planı ve biyolojik çeşitliliği ortaya konacak. Sığla ağacının yetişmesi için çok önemli olan su seviyesini korumak için suyun optimum kullanım dengesi sağlanacak.

Tarım, turizm ve yerleşim alanlarındaki faaliyetlerin sığla ağaçlarına duyarlı olarak düzenlenmesi sağlanacak.

Bölgede bilincin artırılması ve halkın çevre bilincini yaşam tarzı olarak benimsemesi temin edilecek. 2012 yılı sonuna kadar bu hedeflere ulaşılacak.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın sığla ağaçlarının korunmasına yönelik yaptığı diğer çalışmalar şöyle: "Sığla özel ormanları teşvik edilecek. Sığla ormanı etkileşim alanlarında mera ıslahı yapılmaması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulacak. Sığla ormanı ve etkileşim alanlarında drenaj kanalları ve kuyular kaldırılacak. Sığla ormanlarındaki piknik alanları kontrol altına alınacak. Sığla ormanlarında 2B maddesinin uygulanmaması sağlanacak. Sığla yağı, polen ve propolis üretimi için sığla ormanlarında işletme planı oluşturulacak."

Muğla İl Genel Meclis Başkanı Cem Erkin, Muğla'da bin 284 hektar sığla ormanı bulunduğunu, bunun 217 hektarının ise sığla genç ormanı olduğunu söyledi.

 

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com