Ekolojik Filmler - SİNekoloji Bursa da !

Festival için seçilen filmler, ekolojinin tehdit ve yok oluş sürecindeki çırpınışını ,ekolojik tahribatın ülkesel yada küresel boyutta hangi aktör yada argümanlarla yürütüldüğünü sinema perdesine yansıtmakta. Festivalde Film gösterimlerinin yanı sıra bir fotoğraf sergisi de yapılıyor...

 

Ekoloji üzerine filmlerin yeraldığı SİNekoloji Film Festivali Bursa'da Başlıyor.

 

DOĞADER'in de düzenleyicileri arasında olduğu festivade birbirinden etkileyici filmler yer alıyor. Bursa Barosu Konferans Salonunda izlenebilecek filmler, Mersin ve Adana'dan sonra Bursa'da gösterime giriyor.Festivalle birlikte Çöplük konulu fotoğraf sergisi de gösterime girecek.

 

1950'li yıllarda Türkiye'nin Nükleer Savaş tehdidine karşı nasıl bir refleks ve korku ile hazırlık yapıldığını anlatan fotoğraflar bir çöplükten bulunduğu için bu adı taşıyor.

 

SİNEKOLOJİ FESTiVALi
Bursa 14-15 Kasım 2008

14 Kasım 2008 Cuma
Film gösterimi

  12.00-13.15 Tehdit 72’
  13.30-14.40 Pavlov’un Köpekleri 70’
  14.50-16.05 Değişimin Tohumları 75’

Yer : Bursa Barosu Lokali Konferans Salonu
Saat : 12:00 – 16.05

Sergi Açılışı ve Kokteyl
Yer : Kent Müzesi (Heykel)
Saat : 16:15

Film gösterimi
  17.15-18.15 Çernobil:Görünmez Hırsız 59’
  18.30-19.25 Radyofobi 54’
  19.35-20.15 Karga 36’

Yer : Bursa Barosu Lokali Konferans Salonu
Saat : 17:15 – 20.15

15 Kasım 2008 Cumartesi
Film gösterimi

  12.00-13.15 Boktan 73’
  13.30-14.30 Akkuyu 57’
  14.40-15.10 Umut İklimi 29’
  15.20-16.50 Gıdanın Geleceği 88’
  19.00-20.40 Solyent Yeşili 97’

Yer : Bursa Barosu Lokali Konferans Salonu
Saat : 12:00 – 20.40

Düzenleyen Kuruluşlar :
Ekoloji Kolektifi
Ekolojik Yaşam Derneği-EKODER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği-DOĞADER
Nilüfer Yerel Gündem 21

Adres : Bursa Barosu Lokali
Selçuk Hatun Mah.,Konakardı Sok.No:1 (Kent Müzesi Üstü) Heykel Bursa

Tel: 224.223 51 30

İletişim
Zeliha Aras 536.710 08 84 (Ankara)
Arca Atay 532.427 01 28 (Bursa)

Film: Threat /Tehdit
14 Kasım Cuma Saat: 12:00
Yönetmen: Stefan Jarl
İsveç Sweden /1987 / 72’ Türkçe Altyazılı
Çernobil nükleer felaketinden birkaç hafta sonra Jarl, Avrupa’da, radyasyondan en çok etkilenen yerde, Lappland’da bu belgeseli çekti. “Tehdit”, burada yaşayan Sami halkının sularının, topraklarının, hayvanlarının zehirlenmiş olmasını değil, doğayla iç içe yaşamayı seçmiş bu halkın yaşam haklarına ve yaşam biçimlerine saldırıyı ifade ediyor. Ve daha uzun dönemde “dokunulmamış” olan her şeyi.

Film: Pavlov’un Köpekleri / Pavlov’s Dogs
14 Kasım Cuma Saat: 13:30
Yönetmen: Arto Halonen
Finlandiya Finland / 2005 / 70’ / İngilizce –Türkçe Altyazılı
Rus psikolog Sergei Knyzatzev, her şeyi denemiş ve yeni arayışlar peşindeki varlıklı insanlara, dilenci olma deneyimini sunmaktadır. Ne var ki bu oyun, Sergei’in geliştirdiği oyunlardan yalnızca biridir. Role-playing ve zihinsel manipülasyon konusunda uzman olan Sergei, hayvanlar ve küçük insan gruplarıyla başlar ve sonunda 7000 kişiyi denetim altına aldığı oyunuyla zirveye ulaşır.
Film zamanımızın ilginç bir davranış biçiminden söz eder: Hiçbir şey yeterli olmadığı zaman insanlar temel ve uç deneyimleri satın alma yoluna giderler. Her şey satılıktır.

Film: Değişimin Tohumları / Seeds Of Change
14 Kasım Cuma Saat: 14:50
Yönetmen: Stéphane McLachlan, Jim Sanders, Ian Mauro
Kanada Canada/ 2005 /75’/DVCam/ Türkçe Altyazılı
Bu film, genetiği değiştirilmiş ürünlerin, Kuzey Kanada’da, çevre ve çiftçiler üzerindeki etkileri hakkında çalışmalar yapan bir araştırma projesinin bir parçası olarak ortaya çıktı. Biyoteknoloji şirketlerinin çiftçilerin ve çevrenin geleceğini hiçe sayan uygulamalara karşı eleştirel bir çalışma olarak kurgulandı. Tohumun ve gıdanın büyük şirketler tarafından kontrol altına alınması ve toprağın nasıl yoksullaştırıldığının anlatıldığı film, biyoteknoloji devi Monsanto’yu eleştirdiği için, Manitoba Üniversitesi tarafından üç yıl boyunca bu filmin gösterilmesi engelledi. Kamu baskısı ve “Filme Özgürlük” kampanyası sayesinde, M.Ü. nihayet, filmin gösterilmesine izin verdi. Bu kayıtta ileri sürülen görüşler, filmin yaratıcılarına ve/veya kayıtlarda yer alan bireylere ait olup, Manitoba Üniversitesinin görüşlerini temsil etmemektedir.

Film: Radyofobi / Radiophobia
14 Kasım Cuma Saat:18:30
Yönetmen: Julio Soto
İspanya Spain / 2005 / 54’ /Video / İngilizce-Türkçe Altyazılı / English Subtitled
Yirmi yıl önce 26 Nisan 1986’da, eski Sovyetler Birliği’ndeki Çernobil nükleer santralında yapılan bir güvenlik testi, tarihin en büyük sivil nükleer felâketine sebep oldu. Olayın yol açtığı politik, çevresel ve insani faciayla başa çıkamayan Sovyetler, felâketin etrafına bir sessizlik duvarı ördü. “Radyofobi” terimi, radyoaktif serpinti mağdurlarının semptomlarını ve bir çeşit toplumsal “damga”yı tanımlar oldu. Radyofobi, tümüyle Çernobil’in “Yasak Bölgesi”nde çekilen etkileyici bir belgesel.

Film: Crow / Varis / Karga
14 Kasım Cuma Saat: 19:35
Yönetmen: Esa Nissi
Finlandiya Finland / 2004 / 36’ / DigiBeta / Fince Finnish / Türkçe Altyazılı
İnsanla karganın ortak yaşamı üzerine bir belgesel. Modern şehir hayatına uyum sağlamaya çalışan köylü bir karganın öyküsü bu. Kış geliyor ve kırların doğası kargaya yeterince yiyecek sağlayamıyor. Kırların manevi evladı hayat tarzını kökten değiştirmek zorunda. Neyse ki bu karga ataları gibi Orta Avrupa’ya kadar uçmak zorunda değil; en yakın şehir, kış için gerekli erzakı sunuyor. Kentleşmiş çalımlı insan ona yardım edebilir mi? “Karga’” kentli toplumun bir sonbahar günü bu göçmeni nasıl bağrına bastığını anlatıyor.

Film: Akkuyu
15 Kasım Cumartesi Saat: 13:30
Yönetmen: Orhan Çalışır, Michael Enger
Türkiye / 2001/ 57’Betacam SP / Türkçe
1970’li yıllara kadar yarı göçer olarak yaşayan Büyükeceli köylülerinin hayatı, köylerine nükleer santral yapılmak istenmesiyle birdenbire değişir. Ayrıca santralın kurulacağı sahanın 25 km yakınından aktif Ecemiş fayı geçmektedir. Köyün bir bölümü santral için istimlak edilir. Köylülerin önce tarlalarını korumak için başlattıkları girişim, nükleer karşıtı bir politik harekete dönüşür. Akkuyu filmi, Büyükeceli köylülerinin günlük hayatını ve nükleer lobiye karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Film: Climate Of Hope / Umut İklimi
15 Kasım Cumartesi Saat:14:40
Yönetmen: Scot Ludlam
Avustralya, Australia/29’/ DVCam / -Türkçe Altyazılı
Avustralya % 30’luk bir payla dünyanın en büyük zengin uranyum rezervlerine sahiptir. Birçok uranyum madeni, nükleer yakıt üretim ve zenginleştirme tesisine sahip olan Avustralya Dünyanın en büyük ikinci nükleer yakıt ihracatçısıdır. Bütün bunlara rağmen Avustralya’da bugüne kadar bir tane bile ticari nükleer santral inşa edilmemiştir. Şimdilerde ise iklim değişikliğine çare olarak karbon emisyonu olmadığı iddiası ile nükleer santral kurulması planlanmaktadır.
Scott Ludlam ve Anti-Nuclear Alliance of WA (ANAWA) tarafından hazırlanan film bu nedenle iklim değişikliğine çare olarak gösterilen nükleer enerji teknolojisinin yarattığı çevre sorunlarını Avustralya özelinde tartışmaya açıyor. Özellikle nükleer yakıt çevrimi konusundaki verilerin ve grafiklerin animasyonlarla ortaya konması bakımından başarılı bir yapım.

Film: Future Of Food /Gıdanın Geleceği
15 Kasım Cumartesi Saat: 15:20
Yönetmen: Deborah Koons Garcia
Kanada Canada/ 2004 /88’/DVCam/ Türkçe Altyazılı
Amerika’nın tarlalarında ve yemek tabaklarında bir devrim gerçekleşiyor, yediklerimizin doğasını dönüştüren bir devrim.
Gıdanın Geleceği, son on yılda amerikan market raflarını dolduran etiketsiz patentlenmiş, genetik mühendislik eseri besinlerin arkasındaki rahatsız edici gerçeğin derinlikli bir irdelemesini sunuyor.
Film, Kanada Saskatchewan çayırlarından, Meksika’nın Oaxaca tarlalarına kadar yaşamları ve yaşam alanları bu yeni teknolojiden olumsuz etkilenen çiftçilerin sesini duyuruyor. Sağlık üzerindeki etkiler ve hükümet politikaları ve küreselleşmenin baskısı, birçok insanın genetiği dönüştürülmüş organizmaların besin kaynaklarımızın arasına girmesine karşı neden alarma geçtiğini açıklamaktadır.

Film: Solyent Green / Soltent Yeşili
15 Kasım Cumartesi Saat: 19:00
Yönetmen: Richard Fleischer
A.B.D. U.S.A/ 1973 /97’/ DVCam/ Türkçe Altyazılı
Yıl 2022... İnsanlar hala aynı.İhtiyaç duyduklarını elde etmek için yapmayacakları hiçbir şey yok. Ve SOYLENT YEŞİLİ’ne ihtiyaçları var.
Gelecekte, nüfusu aşırı artmış bir dünyada, yeni ve ihtiyaç duyulan bir besin kaynağının kökenleriyle ilgili garip bir devlet sırrına fazla yaklaşan bir New York polis dedektifi, hükumet ajanlarının hedefi haline gelir.

SİNekoloji FİLM FESTİVALİ Nedir ?
Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından düzenlenen,ekolojiyi sinema sanatı ile buluşturup SİNekoloji ismini verdiğimiz film festivali, Mersin ve Adana’dan sonra Kasım ayında Bursa ve Ankara’da gösterime giriyor.

Festivalin 2. ayağını oluşturan Bursa SİNekoloji Film Festivali 14-15 Kasım 2008 tarihlerinde Bursa Barosu Lokali Konferans Salonu’nda ve Ankara SİNekoloji Film Festivali 21-22 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Festival için seçtiğimiz filmler, ekolojinin tehdit ve yok oluş sürecindeki çırpınışını ,ekolojik tahribatın ülkesel yada küresel boyutta hangi aktör yada argümanlarla yürütüldüğünü sinema perdesine yansıtmakta.

Festivalde Film gösterimlerinin yanı sıra bir fotoğraf sergisi de yapılıyor. Çöplük adlı bu fotoğraf sergisi, 1950'li yıllarda Türkiye'nin Nükleer Savaş tehdidine karşı nasıl bir refleks ve korku ile hazırlık yapıldığını anlatan fotoğraflar bir çöplükten bulunduğu için bu adı taşıyor. Nükleer saldırıdan korunmak için oluşturulmuş bir ürün katalogundan derlenerek hazırlanmış fotoğraf sergisi, nükleer santrallerin ve silahların sadece beden bütünlüğümüzü değil aynı zamanda bir toplumun ruh sağlığını da nasıl etkilediğinin en çıplak karelerini oluşturuyor.

Bursa ve Ankara Sinekoloji Festivalini destekleyen kuruluşlar: Ankara Barosu, Ekolojik Yaşam Derneği-EKODER, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği-DOĞADER, Nilüfer Yerel Gündem 21, Belgesel Sinemacılar Birliği.

(Doğader)

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com