1.Orman yangınları ile mücadele sempozyumu !

Ülkemizde her yıl çıkan yangınlarda 10 bin hektar orman alanı zarar görüyor...

 

1. ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE SEMPOZYUMU
17-20 Aralık 2008, Antalya, TÜRKİYEBirinci Duyuru

Sempozyumun Gayesi

Bir tabii afet olan orman yangınları sebebiyle dünyada her yıl ortalama 5 milyon hektar, Akdeniz ülkelerinde (Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz) yılda 500 bin hektar ve ülkemizde ise 10 bin hektar orman alanı zarar görmektedir. Bu tabii afet neticesinde de maddi olarak ifade edilemeyecek boyutlarda karbondioksit tüketimi, oksijen üretimi, flora, fauna ile birlikte yerleşim yerleri zarar görmekte ve can kayıpları yaşanmaktadır.

Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan ülkemiz ormanları özellikle yaz aylarında yoğun bir yangın tehdidi altında bulunmaktadır. Bu çerçevede Bakanlığımız, ülkemizde her yıl çıkan 4000’in üzerinde orman ve ot, anız vb. yangını ile mücadele etmekte ve söndürmektedir.

Bakanlığımız, dünyanın en büyük ve yaygın çevre felaketi olan orman yangınları ile mücadeleyi “Vatan Savunması ile Eşdeğer” şuur ve titizlikle yerine getirmekle beraber, bu afetin en düşük maliyetle önlenmesi ve yangının en kısa sürede müdahale edilerek söndürülmesi bütün kamu kurumları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ile medyamızın destek ve sorumluluk almalarıyla mümkün olabilecektir.

Bu gaye ile; Bakanlığımız, 2008 yılı Aralık ayında Antalya’da “1. Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu” nu tertip etmeyi planlamıştır.

Sempozyuma bütün ilgili kamu kurumları, mahalli idareler, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri tebliğci veya katılımcı olarak davet edilecek, orman yangınları ile mücadelede, toplumun her kesiminin bilgi, birikim ve görüşlerinden istifade edilmesi için bir platform oluşturulmasına çalışılacaktır.

Ayrıca, sempozyuma orman yangınları ile mücadelede kullanılan araç, gereç, materyal v.b üreten firmalar davet edilecek ve ürünlerini tanıtma maksadıyla sergi açmalarına imkan verilecektir.


Sempozyum Konuları

 • 1. Orman Yangınlarının Sebepleri ve Yangınların Değerlendirilmesi
  • Sosyal, kültürel ve ekonomik sebepleri ile yerleşim yeri özellikleri
  • Yangın ekolojisi
  • Dünyada ve Türkiye’de orman yangınlarının istatistiki değerlendirilmesi
 • 2. Orman Yangınlarından Korunma ve Yangınların Önlenmesi
  • Yangın tehlikesinin azaltılması ve yangın silvikültürü, kontrollü yakma (yanıcı materyallerin azaltılması)
  • Karar destek sistemleri
   • -Görüntülü yangın ihbar ve izleme sistemleri
   • -GIS’in orman yangınlarında kullanımı
   • -Yangınla mücadelenin planlanması, yangın harekat merkezi, araç takip sistemi
   • -Meteorolojik erken uyarı sistemi
  • Yangın emniyet yol ve şeritleri, yangın müdahale ve önleme cephesi ve fiziki diğer tedbirler
  • Yangın öncesi ekiplerin organizasyonu, eğitimi ve motivasyonu
  • Orman yangınlarında iş güvenliği ve ilk yardım
 • 3. Eğitim ve Mevzuat, İdari Yapılanma
  • Halkın eğitimi
  • Personelin eğitimi
  • Orman köylülerinin eğitimi
  • Orman yangınlarının önlenmesinde hukuki sorumluluklar ve alınması gereken tedbirler
  • Kırsal alan ve köy yangınlarının söndürülmesinde idari yapılanma ve kanuni düzenlemeler, mevzuatın geliştirilmesi
  • Orman yangınları ile mücadelede mahalli kuruluşların, sivil toplumun ve gönüllülerin katılımı
 • 4. Orman Yangınları ile Mücadele (Yangınların Söndürülmesi)
  • Yangın davranış modelleri, simülasyonu
  • Söndürmede kullanılan teknolojiler, araç, gereçler
   • -Kara müdahalede kullanılan ekipman, teçhizat ve materyalleri
   • -Havadan müdahale araçları ve kullanımı
   • -Yangın söndürmede su temini(gölet, havuz, su toplama çukurları vb.)
  • Orman yangınları ile mücadelede idari yapılanma ve yangın amirliği
  • Orman yangınlarına müdahale organizasyonu, karşı ateş
  • Yangın ekiplerinin kullandığı koruyucu ekipman ve teçhizatlar (Dünyada ve Türkiye’de)
  • Yangın söndürmede ileri teknolojiler
 • 5. Yanık sahaların muhafazası, rehabilitasyonu ve ağaçlandırılması (yangına dayanıklı orman tesisi)Yangın Araç -Teçhizat ve Malzeme Tanıtımı

Sempozyum süresince yangın söndürme konusunda bilimsel ve teknik çalışmaların anlatılabileceği toplantı odaları, ürünlerin sergilenebileceği alanlar yer alacaktır. Firmalara orman yangınlarında kullanılabilecek ürünlerine yönelik tanıtım imkanı sağlanacaktır.

Yer

Sempozyum ulaşım, iklim ve organizasyon kapasitesi açısından uygun olan Antalya şehrinde gerçekleştirilecektir.

Tebliğlerin Gönderilmesi

Yukarıda belirtilen konularda, ilan edilen formatta ve 8 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanan tebliğlerin başlık, yazarların isimleri ve iletişim adresleri ile birlikte aşağıdaki faks veya e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yazarın kısa özgeçmişi bildiriye eklenmelidir. Kabul edilen bildirilerin sunumu sempozyum sırasında PowerPoint formatında gerçekleştirilecektir.Önemli Tarihler

 • Tebliğ Son Gönderme Tarihi : 07 Kasım 2008
 • Tebliğlerin Kabul Edildiğine Dair Bilgilendirme : 19 Kasım 2008
 • Tebliğlerdeki Yazım Hatalarının Düzeltilip Gönderileceği Son Tarih : 26 Kasım 2008
 • Sempozyum : 17-20 Aralık 2008

İletişim Bilgileri

İlave bilgi için/ bildirilerin sunumu/ kayıt için;

1. Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu Sekretaryası
Orman Genel Müdürlüğü 1 Nolu Bina Nazım Batur Salonu
Beştepeler, Yenimahalle / ANKARA

Tel.: 0312 296 41 63
Faks: 0312 296 43 28
E-posta: yanginsempozyumu@ogm.gov.tr
Web Adresi: www.ogm.gov.tr

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com