Sürdürülebilir Akdeniz peyzajı ! Çalıştay

Çalıştay 21-25 Ekim 2008 tarihlerinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde yapılacak.

 

Orman Genel Müdürlüğü, Uluslar arası Model Orman Ağı ve Akdeniz Model Orman Ağı ile işbirliği halinde düzenlenecek olan “CAPACITY FOR SUSTAINABLE MEDITERRANEAN LANDSCAPES” isimli çalıştay 21-25 Ekim 2008 tarihlerinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde yapılacak.

Model Orman Konsepti

 “Sürdürülebilir Orman Yönetimi”  kavramının tüm kriter ve göstergeleri ile uygulandığı ormanları ifade eden Model Orman konsepti 1989 yılından itibaren Kanada’ lı ormancılar tarafından gündeme getirilmiştir.

·         Model orman konseptinin temelinde;

Orman arazisi

Sürdürülebilirlik

Katılımcılık yer almaktadır.

·         Mevcut model ormanların alanı;

15 bin (Kosta Rica)-20 milyon(Rusya) hektar arasında değişmektedir.

Büyük çoğunluğu 300.000-500.000 hektar arasında yer almaktadır.

Bu alanların içinde köy, kasaba, nehir, tarım alanları, üretim ormanları ve korunan alanlar yer alabilmektedir.

Orman alanının; o bölgedeki orman varlığını, çeşitliliğini ve katkılarını, sosyokültürel ve ekonomik çevresini temsil ediyor olması önemli görülmektedir.

·         Sürdürülebilirlik önemli görülmektedir.

Doğal kaynakların korunması, doğal peyjazın muhafazası, yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması, toplumun katkı ve katılımının sağlanması, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması,

Yerel olarak tespit edilen problemlerin ulusal ve global durumlar göz önüne alınarak çözüme kavuşturulması

·         Katılımcılık

Hükümet, yerel halk, STK, endüstri, bilim çevreleri, araştırma kurumları, gençler ve diğer ilgi gruplarının katılımının sağlanması,

Bu gruplardan müteşekkil bir yönetim biriminin oluşturulması, grup ve bireylerin birbirlerinin önceliklerine saygı duyması ve işbirliği yapması,

Çalıştay Programı

 

SILVAMED: SÜRDÜRÜLEBİLİR AKDENİZ PEYZAJLARI

22 – 25 EKİM 2008

Yalova (TÜRKİYE)

 

Program

21 Ekim 2008 Salı

20:00    Çalıştay Mekanına Varış

22 Ekim2008 Çarşamba

8:00      Kayıt

9:00      Açılış

9:15      Sunuş, program ve hedefler

Çalıştay: “Model Orman Gelişimi”

9:30      Model Orman Çalıştayı (1)

11:00    Kahve arası

13:00    Öğle yemeği

14:00    Model Orman Çalıştayı (2)

15:30    Kahve arası

17:30    Tartışma

18:00    Gün sonu

20:00    Akşam yemeği

23 Ekim 2008 Perşembe

8:00      Yalova’da önerilen model orman alanına ilişkin sorular / yanıtlar OGM – Bursa Orman Bölge Müdürlüğü)

8:30      Türkiye’de ekosistem tabanlı fonksiyonel orman yönetimi.

            Yeni girdilerin orman Amenajman planlarıyla bütünleştirilmesi ve konuyla ilgili beyin fırtınası

Arazi çalışması

9:30      Arazi çalışması (Yalova)

13:00    Öğle yemeği

19:30    Otele dönüş

20:00    Akşam yemeği

 

 

 

 

24 Ekim 2008 Cuma

Toplantı

            9:00      Toplantı

11:00    Kahve arası

Etkinlik Planlama

11:30    Ağ üyeleri tarafından planlanan etkinliklerin sunumu

12:30    MMFN’nin üsleneceği üye gereksinimleri

13:00    Öğle yemeği

14:00    Hedefler (sunulan her bir etkinliğin genelleştirilmesi)

15:00    Ağ etkinlik planlaması

16:00    Tartışma

16:30    Veda

25 Ekim 2008 Cumartesi

Bursa Uludağ Milli Parkı ve Etrafındaki Ormanlarda İnceleme

 

Kısa Tarih

İlk Model Orman 1990 yılında Kanada’ da tesis edilmiştir.

1992 yılında Rio’ da yapılan çevre konferansında konu uluslar arası gündeme taşınmış ardından aynı yıl Meksika ve Rusya’ da model ormanlar tesis edilmiştir.

1995 yılında Kanada’da Uluslar arası Model Orman Ağı kurulmuş, bu konuları takip etmek üzere bir sekretarya oluşturulmuştur.

Bugün; Kanada, Rusya, İsveç, Çin, Japonya, İspanya, İtalya, Brezilya, Arjantin başta olmak üzere birçok ülkede “Model Ormanlar” tesis edilmiştir.

Bu ormanlar Kanada’da kurulu “Uluslar arası Model Orman Ağı”  ile birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmek, teknik ve ekonomik işbirliği yapmak üzere bir ağ oluşturmuşlardır.

Model orman konsepti FAO tarafından desteklenmektedir.

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesi sekretaryası  çalışmaları desteklediğini ve işbirliği yapmak istediğini deklare etmiştir.

Türkiye’nin Durumu

Uluslar arası Ağ; Kanada, Afrika, Asya, Rusya, Baltık Ülkeleri, Latin Amerika ve Akdeniz Bölgelerine ayrılmıştır.

Model orman sürecinin takibi ve sürece üye olunabilmesi için Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşlerini müteakiben Bakanlık Oluru alınmış, ardından Genel Müdürlüğümüz Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı sorumlu birim olarak belirlenmiş ve çalışmaları takip etmek üzere görevliler tespit edilmiştir.

Türkiye liderliğini İspanya’ nın yaptığı Akdeniz Bölgesi Model Orman Ağına girmek istediğine dair iyi niyet anlaşmasını 16.06.2008 tarihinde imzalamıştır.

·         Ekim ayında tanzim edilecek çalıştaya  bu çalıştaya IMFN ve bölgesel ağlardan temsilciler katılacaktır. Akdeniz Bölgesi Model Ormancılığının esasları bu çalıştayda detaylıca ele alınacaktır.

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com