Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi Projesi

Proje kapsamında, yeniden kullanımı ve geri kazanımı mümkün olabilecek bilgisayarlar İBB tarafından toplanarak kayıt altına alınıyor.

Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi Projesi

İBB’nin faydalanıcı, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma (ÇEVKU) ve Yunanistan Ekolojik Geri Dönüşüm Derneklerinin ortak olarak yer aldığı ve Avrupa Birliği’nin mali destek verdiği, bilgisayar atıklarının toplanarak çevreye verilen zararın minimize edilmesini öngören 'İstanbul Yerel Elektronik Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi Projesi' (SMILE), 12.03.2007 tarihi itibariyle uygulamaya geçti. Proje, 14.09.2009 tarihine kadar devam edecek. Proje ile İstanbul’da, elektrik ve elektronik atıklar için (toplama sistemleri, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve güvenli bertaraf dahil) plan, veritabanı ve pilot projeler hazırlamak ve uygulamak amacıyla çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, yeniden kullanımı ve geri kazanımı mümkün olabilecek bilgisayarlar İBB tarafından toplanarak kayıt altına alınıyor. Bu bilgisayarların verileri tamamen silindikten sonra yeniden kullanımı mümkün olanlar değerlendirilirken, yeniden kullanımı mümkün olmayanların (geri dönüştürülebilir atıklar) kullanılabilir parçaları stoklanıyor. Kullanılmayan parçalar ise alüminyum, bakır, plastik, demir, kablo ve tehlikeli atık olmak üzere ayrı konteynırlarda toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyorlar.

Projenin toplam bütçesi 739.899 €. Bütçenin yüzde 66,91'i (495.092€) AB Komisyonu tarafından fonlanıyor. Projeye İBB 171.707 € (%23,21), ÇEVKU 49.000 €, ERS ise 24.100 € katkıda bulunuyor.

SMILE projesi ile İBB, AEEE yönetmeliği taslağında belediyelerin yükümlülüğü olarak belirtilen ‘AEEE’lerin evsel atık depo sahalarında diğer atıklarla birlikte muamele edilmesini önlemek ve üreticilere bu tür atıkların toplanması ve halkın bilinçlendirilmesi kampanyalarını desteklemek görevlerinin gerçekleştirilebilmesine zemin hazırlamış olacak.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile AEEE’lerin geri dönüşüm ve yeniden kullanımının sağlanmasından üreticiler sorumlu olacak. Üreticiler bu görevi kendileri yapabilecekleri gibi, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan konu ile ilgili lisans almış kuruluşlara da yaptırabileceklerdir. AEEE’lerin geri dönüşüm ve yeniden kullanımının sağlanmasında en etkin yol olarak atık getirtme merkezlerinin oluşturulması öngörülmekte. Bu konuda ilçe belediyeleri, üreticiler ve lisanslı kuruluşların koordineli bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Gerekli koordinasyonun sağlanması görevi İBB’nin olacak.


İlgilenenler,
www.ibb.gov.tr/sites/lifesmile/ adresinden proje hakkında  ayrıntılı ve güncel bilgilere ulaşabilir.

A: Atık Yönetimi Müdürlüğü ( A Bölgesi ), Edirnekapı İETT Otobüs Garajı yanı, Fatih / İstanbul

T: (0212) 521 12 22 / 114 – (0212) 230 05 05 / 137
F: (0212) 234 57 40
E:
lifesmile@ibb.gov.tr    

 

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com