Yanan orman alanlarına YARDOP hazırlıkları !

OGM,Serik de yanan alanların rehabilitasyonu ve yangına dayanıklı ormanlar tesisi için proje(YARDOP) hazırlıyor...

15 Ağustos 2008 tarihinde Orman Genel Müdürü Osman Kahveci' nin başkanlığında,Antalya-Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantı neticesinde "YARDOP Hazırlık Metni" oluşturuldu.
 

TC

Çevre ve Orman Bakanlığı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

             Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanlar Tesisi Projesi 

       (YARDOP)

 

Ormanlarımızın  %60’ sına tekabül eden 12 milyon hektarlık kısmı yangına çok hassas bölgelerde yer almakta olup, bu alanlar Hatay’ dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden İstanbul’ a kadar uzanmaktadır.

 

Yangın bir Türkiye gerçeğidir. Her yıl üç bin adede yakın yangın çıkmakta, bunların birçoğu büyümeden söndürülmektedir. Bazen de olağanüstü şartlar nedeniyle yangınlar beş-on bin hektar gibi oldukça geniş alanlarda etkili olabilmektedir.

 

Yangın geçirmiş tüm alanlar aynı yıl içinde ağaçlandırılmaktadır.  Aslında bu oldukça karmaşık-meşakkatli ve uzun bir süreçtir. Neler yapıldığına bir göz atacak olursak;

·        Öncelikle durum tespiti diğer bir ifadeyle hasar tespiti yapılmakta, varsa müdahale anında ve öncesindeki eksiklikler tespit edilmektedir.

·        Sahaya müdahale için gerekli alt yapı planlanmakta ve uygulanmaktadır.

·        Yanan alanlarda mevcut,  yaşama kabiliyeti bulunmayan emval değerlendirilmektedir.

·        Alanlar ekim veya dikim yoluyla yeniden ağaçlandırılmakta ve orman tesis edilmektedir.

Bu çalışmalar teşkilatımızca yapılagelmiş ancak belli bir proje kapsamı içinde olmaması nedeniyle nelerin hangi metotla ve maliyetle yapıldığının takibinde ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde aksamalar ortaya çıkmıştır. Özellikle Antalya-Serik yangınından sonra bu çalışmaların bir proje kapsamında ele alınması ihtiyacı daha bariz hale gelmiştir.

 

Bundan sonra;  50 hektardan büyük yangın sahalarının rehabilite edilmesi ve yeniden orman tesisi için “Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanlar Tesisi Projesi” hazırlanacaktır.

 

Yangından zarar gören alan 50-500 hektar arasında ise Orman Bölge Müdürlüğünce, 500 hektardan büyük alanlar içinse Orman Genel Müdürlüğünce projeler yapılacak olup daha küçük alandaki çalışmalar ise halen olduğu gibi yürütülecektir.

 

Serik Yangını Rehabilitasyonu

ve

Yangına Dayanıklı Orman Tesisi Projesi Hazırlık Çalışmaları

 

1.     Proje Ekibi

Proje  için Silvikültür Dairesi Başkanlığı “Koordinatör” Daire  olarak belirlenmiş, bu Dairenin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Belen genel koordinasyondan yetkili ve mesul tutulmuştur.

Çalışmalar Silvikültür Dairesinin koordinasyonunda yürütülecek olup diğer Dairelerin görevleri tabloda gösterilmiştir.

 

Sıra No

Daire/Birim

Görevi

Tarih

1

Silvikültür Dairesi

·         Proje metninin kaleme alınması ve uygulamanın takibi

·         10 Eylül 2008

2

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı

·         Durum tespiti

·         Sayısallaştırma

·         Web sayfası oluşturulması

·         25 Ağustos 2008

3

İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı

·         Alt yapı durum tespiti ve planlamasını

·         25 Ağustos 2008

4

Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı

·         Sahanın yangına karşı korunması amacıyla alınması gerekli tüm tedbirleri/alt yapıları İnşaat ve İkmal dairesi ile birlikte belirleyecek

·         25 Ağustos 2008

5

İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

·         Sahadaki tüm emvali uygun şekilde değerlendirecek, geleceğe ait planları hazırlayacak

·         25 Ağustos 2008

6

Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı ile birlikte çalışacak

 

7

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü

·         Şantiyeyi hazırlamak,

·         Proje açılışını hazırlamak,

·         Araç-gereç/fidanları hazırlamak

10 Eylül 2008

 

 

Orman Bölge Müdürlüklerinde ise Merkezdeki birimlere benzer bir yapı kurulmuştur. Silvikültür Şube Müdürlükleri projeden sorumlu tutulmuş ve Silvikültür Şubesinin bağlı olduğu Orman Bölge Müdür Yardımcısı proje koordinasyonu ile görevlendirilmiştir.

Bu çalışma şu aşamada;

·        Antalya,

·        Mersin,

·        İzmir,

·        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüklerinde uygulanacaktır.

Bölge Müdürlüklerimiz görevlendirmelerini bu esas göre yaparak Merkeze iletecektir.

 

2.     Proje çalışmalarının başlatılması

a.     15 Ağustos 2008 tarihinde Orman Genel Müdürü Osman Kahveci’ nin başkanlığında bir ekip (Merkez, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Mersin Orman İşletme Müdürlüğü) Serik’ te toplanmış ve konu müzakere edilmiştir.

b.     Taşra ekibi Genel Müdürlükteki gibi oluşturulacaktır.

c.      Merkez ve taşradan görevlilerin yer aldığı  proje yazım ekibi 10 Eylül 2008 tarihine kadar projeyi yazıp tüm detayları, iş takvimini, görevlileri, bütçesini belirleyerek Makama arz edecektir.

d.     Yazım aşaması devam ederken, işin tekniği gereği yapılması gerekenlerin hayata geçirilmesine devam edilecektir. Bunlar proje metni içinde yer alacaktır.


 

3.     Proje Aşamaları

a.     Durum Tespiti

                                                 i.      Yangının hemen akabinde Bölge Müdürlüğünde oluşturulan ekip vasıtasıyla hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.

                                               ii.      14 Ağustos 2008 tarihi itibariyle Orman İdaresi ve Planlama Dairesi ile Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü uzmanlarından müteşekkil bir “sayısallaştırma ve hasar tespit ekibi” kurulmuştur. Bu ekip Antalya Bölge Müdürlüğü Plan Proje Şube Müdürlüğü ile birlikte  25 Ağustos 2008 Cumartesi gününe kadar zarar gören tüm saha ile birlikte proje veya seri bütünlüğü arz eden yanmamış yerler de dahil çalışma alanını  belirleyecek ve sayısal ortama taşıyacaktır.

                                            iii.      Durum tespit ekibi aynı zamanda proje yazım ekibinde de yer alacak, proje tamamıyla sayısal ortamda web ve GIS tabanlı olacaktır.

                                            iv.      Yapılan tüm işlemler anında projeye eklenecektir.

                                               v.      Yapılacak çalışmalar üç boyutlu olarak ve simülasyonu yapılmış şekilde projede yer alacaktır.

                                            vi.      Bu ekibin içinde projenin basınla ilişkilerini, kamuoyunu bilgilendirme görevini yapacak bir uzman görevlendirilecektir.

                                          vii.      Projeye ait bütün çalışmalar, yazışmalar, planlar sadece bu amaçla hazırlanmış bir web sitesi üzerinden takip edilecektir.

                                       viii.      Web sayfasının tasarım ve yazılımı Eylül ayı başında hazır olacaktır. (www..yardop.gov.tr)


 

b.    Alt Yapı Planlaması

                                                 i.      Alt yapı planlaması İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığınca organize edilecektir.

                                               ii.      Şu anda ilgili Dairenin koordinasyonunda Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şubesinde bir ekip oluşturulmuş olup (8 teknik eleman) çalışmalara devam etmektedir. Bu ekip tarafından tüm yollar, kuleler, havuzlar vs. haritaya işlenecek, planlanacak ve etüt projesi yapılacaktır.

                                            iii.      Erozyon tedbiri alınması gereken yerler, gölet inşa edilecek yerler, şantiye alanı, il müdahale ekip binaları, kuleler, fidanlık yeri vs. de bu ekip tarafından belirlenecek ve sayısal ortama işlenecektir.

                                            iv.      Yerleşim yerlerinin yangından korunması yönelik tedbirleri belirlenecektir.

                                               v.      Bu saha turizm ve ülke tanıtımı açısından fevkalade öneme haizdir. Günde 7 bin turist Köprülü Kanyonu görmek ve Köprü Çayında rafting yapmak amacıyla buraya gelmektedir. Bu bakımdan;

1.     Yol kenarlarında dinlenme cepleri bırakılacak, seyir ve manzara terasları oluşturulacaktır.

2.     Yol kenarlarına veya ormanın uygun yerlerine piknik alanları planlanacaktır.

3.     Birkaç dilde tanıtım ve uyarı levhaları yerleri belirlenecektir.


 

c.      Yanan Alanların Boşaltılması ve Ürünlerin Değerlendirilmesi

                                                 i.      İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığınca organize edilecektir. Çalışmalara başlanmıştır.

                                               ii.      Planlama Silvikültür Dairesi ile işbirliği halinde yapılacaktır. Bu sahada 400.000 metreküp emvalin dikili satış yoluyla değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir.

                                            iii.      Bu sahada veya yangın geçirmiş diğer sahalarda işin hızlandırılması açısından gerekli mevzuat değişiklikleri hızlı şekilde yapılacaktır.

                                            iv.      Bu sahada üretimi hızlandırıcı makinelerin kullanılması(harvester) imkânları araştırılacaktır.

                                               v.      Üretim planlaması komşu bölgelerin üretim durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

 

 

d.    Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yeniden Orman Tesisi ile Yanmamış Alanlarda Yangın Riskini Azaltıcı Tedbirlerin Alınması

                                                 i.      Silvikültür Dairesi Başkanlığınca koordine edilecektir.

                                               ii.      Yeniden orman tesisinde yangına dayanıklı türlere öncelik verilecektir.

                                            iii.      Sahanın uygun yerlerinde fidanlıklar tesis edilecek ve asli orman ürünü veren türlerin yanında keçiboynuzu,  harnup, arıcılık için akasya, ceviz, badem, incir, zeytin gibi fidanlar da yetiştirilecek hem ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak hem de köylüye verilecektir.

                                            iv.      Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bu sahada yetişmesi mümkün türleri belirleyerek maliyet hesabı çıkarak ve proje başlangıcında sahada hazır edecektir.

                                               v.      Balıkçılığın geliştirilmesi için dere yataklarına takviye yapılacaktır.

                                            vi.      “Model Orman” konseptine uygun olarak biyolojik çeşitliliği koruyucu ve arttırıcı tedbirler alınacaktır.

                                          vii.      Plantasyon ormancılığına uygun yerlerde buna uygun çalışma yapılacaktır.

                                       viii.      Yapraklı dere vejetasyonu (çınar, harnup, söğüt vb.) teşvik edilecektir.

 

4.     Projenin Geleceği

Bu çalışmanın tüm Türkiye için örnek bir çalışma olması planlanmaktadır. Serik’ ten sonra, eş zamanlı olarak Mersin-Gülnar ve Çanakkale’ de aynı metotla proje hazırlanacak bilahare tüm Türkiye’ ye yaygınlaştırılacaktır.

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com