Avrupa orman haftası 2008

Orman tabanlı sektörün ve bu sektörün Avrupa toplumunun ve ekonomisinin gelişmesine olan katkısının görünürlüğünü artırmak.

 

 

Avrupa orman haftası

 

2007 de Polonya’nın Warsaw kentinde düzenlenen 5. Bakanlar Konferansı, aldığı kararlardan olan Avrupa Orman Haftasının kutlanmasına ilişkin davetini yayınladı.

Avrupa Ormanlarının Korunmasına dair 5. Bakanlar Konferansı 27 Kasım 2007 de Polonya’nın Warsaw kentinde düzenlenmişti. Ormanlardan sorumlu bakanlar, 20-24 Ekim 2008 haftasını Avrupa Orman Haftası olarak açıkladı. Bu haftanın amacı ormanların ve orman sektörünün görünürlüğünü artırmak, avrupadaki toplumun ve ekonominin gelişmesine ve çevrenin korunmasına olan önemli katkıları hakkında bilinci artırmak.

 

 

AVRUPA ORMAN HAFTASI

20-24 Ekim2008

Avrupa’da Sürdürülebilir Orman Yönetimi İçin Birlikte Çalışma

Ulusal Katkılara Çağrı

Avrupa Ormancılık Haftasının Amaçları:

Orman tabanlı sektörün ve bu sektörün Avrupa toplumunun ve ekonomisinin gelişmesine olan katkısının görünürlüğünü artırmak.

Bu sektörün İklim değişikliğini hafifletmeye, temiz su temin etmeye ve çevreyi korumaya olan önemli katkıları hakkında bilinci artırmak.

Ormanla ilgili konularda ortak diyalog içerisinde diğer sektörleri angaje etmek.

Avrupa Orman Haftası, Avrupa’nın her tarafında hem kamu ve özel sektörler hem de sivil toplum tarafından organize edilen ormanla alakalı faaliyetlerin aynı çatı altında toplanmasını sağlayacak. Bu hafta, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (EC), Avrupa Ormanlarının Korunmasına dair Bakanlar Konferansı (MCPFE) ve Avrupa Komisyonu (EC) tarafından Fransa’da faaliyet zamanında Avrupa Birliği Konsey Başkanlığı ile sıkı işbirliği içerisinde organize edilir.

Bölgesel düzeyde, Bu haftaya,  orman sektörüyle bağlantılı olarak iklim değişikliği, enerji, ve su konularını içeren gündem temaları hakkında önemli  imkanlar ve üst düzey politika tartışmaları, basın toplantılarını içeren Roma ve Bürüksel deki eylemler dizisi damgasını vuracaktır.

 

Ulusal faaliyetler

Ülkeler,  haftanın amaçlarını paylaşmaya, ulusal ilginin orman konularına yönlendirilmesi amacıyla faaliyetleri organize etmeye davet edilir. Bunlar;  konferanslar ya da politika forumları, orman fuarları, doğa yürüyüşleri ya da sergiler gibi kamu faaliyetleri, ağaç dikimi gibi sembolik faaliyetler, ya da iletişimi geliştirmeyi amaçlayan medya faaliyetleri olabilir.

İlgili  web sayfası (www.EuropanForestWeek.org) ulusal faaliyetlere bağlantı olacak ve sunulan bildirilerin bulunmasını sağlayacak , faaliyetleri organize edenler için medya aracı ve bilgi kaynağı teşkil edecek.

Sponsor kuruluşlar bir görev içerisinde olmamalarına rağmen ulusal faaliyetler için finansal destek sağlarlar.

Ülkelerin faaliyetleri organize etme isteği ya da Avrupa Orman Haftasına diğer katkıları ülkelerindeki logo adı altında www.EuropeanForestWeek (ulusal faaliyetler/faaliyete kayıt)  sitesine girmek yoluyla faaliyetlerinin kaydını yaptırmaya davet edilir.Daha fazla bilgi için maria.casa@fao.org Maria Casa’e yazınız.

Avrupa Orman Haftasıyla ilgili diğer bilgiler için; efw@unece.org Kit Prins’ a yazınız.

Avrupa Orman Haftası: Bildiriler

Avrupa ormanları yaşamlarımızı zenginleştirir ve gezegeni korumamıza yardımcı olur:

·         Avrupa  ormanları Avrupa’nın kara alanının %44 ünü kaplar ve yayılmaya devam eder.

·         Ormanlar sürekli olarak  zararlı sera gazlarını emmek ve depolamak yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele ederler.

·         Değişen İklimimizde madde ve enerjinin yenilenebilir en eski kaynağı olan odun, halen 21. Yüzyılda iyi bir alternatiftir.

·         Avrupa Orman Haftası  ormanlarımızın ve onları kullanmanın değerini anlamayı arttırıyor.

 

 

Avrupa’daki ormanlık alan son 15 yıl içerisinde 13 milyon hektar kadar büyüdü. Bu alan yaklaşık olarak Yunanistan’ın büyüklüğüne eşittir ya da her yıl  bir milyon futbol sahasından daha fazladır.

 

Sürdürülebilir olarak yönetilen ormanlar bir çok bakımdan yaşamlarımızı ve çevremizi zenginleştirir. Ormanlar, topraklarımızı stabilize eder, yaban hayatı için doğal ortam sağlar, havayı ve suyu temizler, sera gazlarını tutar, gelir ve iş imkanı oluşturur, dinlenme ve oyun için sağlıklı alanlar sağlar. Sürdürülebilir orman yönetiminin anlamı;  ormanları azaltmadan kullanmaktır. Böylece aynı zamanda Avrupa’nın ormanları inşaat, mobilya, enerji, kağıt ve sayısız diğer günlük kullanımlar için artmakta olan yenilenebilir, güvenilir hammadde talebini karşılar. Avrupa’nın ormanlarındaki odun miktarı her yıl 360 milyon metre küp kadar büyüyor. Bu artımın şimdilik sadece 2/3 ‘ü kesilir.

 

 

Avrupa ormanları iklim değişikliğiyle mücadele eder

 

Fotosentez yoluyla ağaçlar atmosferdeki karbondioksiti temizlerler. Karbon; orman biokütlesinde  _ ağaçların gövdesinde, dallarda, yapraklar ve köklerde, ve toprakta depolanır. Sürdürülebilir orman yönetiminde, karbon depolaması kesilen ağaçların yerini yeni ağaçlar aldığı için asla durmaz. Ağaçlar kesilse dahi odun ürünleri karbonu depolamaya devam eder.

Odun ayrıca enerjinin düşük karbon emisyon kaynağıdır_ gezegenimiz için, önemini kaybetmekte olan fosil yakıtların kullanılmasından daha iyidir.

 

Odun  iyi bir seçenektir

 

Odun doğal, yenilenebilir kaynaktır. Biz daha az çevre dostu olan materyallerin yerine enerji için odunu daha çok kullanmaya gereksinim duyarız. Odun üretimi daha az enerji alır ve diğer yaygın olarak kullanılan yapı malzemeleri üretiminden daha az karbon yayar_yapı ayakta kaldığı sürece odun karbon depolar. Beton, plastik ve çelik yerine daha çok ahşap kullanımı; sera gazı emisyonlarında önemli miktarda düşüş anlamına gelir. Bir metre küp betonun yerine aynı hacimde kereste kullanımı yaklaşık olarak bir ton karbondioksitin atmosfere salınmasından koruyabilir. Yaklaşık olarak bahsedilen bu karbondioksit miktarı; orta ebattaki bir arabanın 3000 kilometre sürülmesiyle ortaya çıkan miktardır. Ayrıca ahşap ve ahşap ürünlerinin tekrar kullanımı ve geri dönüşümü kolaydır.

 

 

Avrupa Ormanları için birlikte çalışma

Avrupa Ormancılık Haftası 46 Avrupa ülkesinin ormanlarla sorumlu bakanları tarafından ilan edildi.Bu hafta  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (EC), Avrupa Ormanlarının Korunmasına dair Bakanlar Konferansı (MCPFE) ve Avrupa Komisyonu (EC), tarafından  Fransa’da faaliyet zamanında  Avrupa Birliği Konsey Başkanlığıyla  sıkı işbirliği içerisinde organize edilir. Avrupa’nın her yerindeki ülkelerde faaliyetler dizisi; iklim değişikliğini hafifletmede, odun ve yenilenebilir enerji sağlamada temiz su teminini güven altına almada ve çevreyi korumada Avrupa ormanları potansiyelinden tamamen istifade etmede neler yapılması gerektiğini vurgulayacak. 

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com