Sulama ve tuzlanma konferansı...

5.Dünya Su Formuna hazırlık için bilim insanları ile birlikte çözüm arayışları...

Sulama ve Tuzlanma Konferansı 12-13 Haziran 2008

 

2009 Yılında İstanbul’da düzenlenecek 5. Dünya Su Formu hazırlık çalışmaları kapsamında DSİ XV. Bölge Müdürlüğü, X. Bölge Müdürlüğü ve DSİ XX. Bölge Müdürlüğünün ortak katılımı, Harran üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi ve Meslek Kuruluşları işbirliği ile SULAMA/TUZLANMA” konulu bir bölgesel toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır.

 

Düzenlenecek bu toplantının sonuçları 5. Dünya Su Formuna taşınarak Forumun Türkiye’de tanıtımının sağlanması ve DSİ Bölge Müdürlüklerinin yanında Üniversitelerin ve meslek örgütlerinin sürece katılması hedeflenmektedir.


Yapılacak toplantı, bir seminer ve sempozyumun ötesinde, olabildiğince tartışmaya ve etkileşime daha fazla yer veren çalıştay düzeninde olacaktır. Bildiriler daha çok, uygulamaya dönük, günlük hayatı doğrudan etkileyen konular arasından belirlenecektir. Bildiri konuları, örnek çalışmalar ve durum tespitleri mümkün olduğunca GAP kapsamındaki illerin (Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Adıyaman, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) karakterini yansıtmaya çalışmalıdır.


Toplantıda sunulmak istenen bildiri özeti ve tam metinler titizlikle incelenerek, seçilecek sınırlı sayıda bildirinin sunumu yapılacaktır. Toplantıda poster bildirilerinin de sergilenmesi sağlanacaktır.
Bu toplantı ile amaç “SULAMA/TUZLANMA” alanında araştırma yapan bilim adamları ile uygulamaya yönelik çalışanları bir araya getirmek, bilgi ve deneyimlerinin paylaşarak konu ile ilgili sorunları ve bunların çözüm yöntemlerini uygulama örnekleri ile birlikte tartışarak 5. Dünya Su Formuna taşımaktır.

 

KONFERANSIN GENEL BAŞLIKLARI

• Mevcut sulama ve drenaj sistemlerinin irdelenmesi ve taban suyu yönetimi
• GAP alanında tuzlulaşma trendi ve çevresel etkileşimi
• Sulama alanlarında yer altı sularının kullanımı
• Sulayıcı örgütlerin fonksiyonelliği ve alternatif yapılanması
• İklim değişimi-sulama-tuzluluk etkileşimi
• Planlamada önerilen bitki paterninin uygulanabilirliği
• Modern uygulanabilir sulama teknikleri
• Dönüş sularının kullanımı
• Eğitim, yayım ve pazarlama
• Diğer konular

 

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com