Doğal depo çözümü...Akiferler

Dünyayı tehdit eden küresel ısınma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını da harekete geçirdi.

Doğal depo çözümü

 


Büyük bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Konya, İzmir, Bursa, Trakya, Aydın, Manisa ve Erzurum gibi bölgeleri susuz bırakmamak için yeraltındaki kapalı akiferlere su pompalanacak.

Bu arada akiferler; içlerinde suyun serbestçe girebileceği veya hareket edebileceği boyutta ve miktarda birbiriyle bağlantılı, boşluk içeren kayaçlardan oluşmuş kesimler olarak biliniyor.
 
Dünyayı tehdit eden küresel ısınma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.
 
Bakanlık Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü bünyesinde küresel ısınmanın etkilerini bilimsel olarak inceleyecek bir çalışma grubu oluşturdu.
 
Sosyolog, jeolog, biyolog, arkeolog, ziraat mühendisi, psikolog, paleontolog ve jeofizik mühendislerinden oluşan çalışma grubu Devlet Su İşleri (DSİ) ve üniversitelerle de işbirliği yaparak Türkiye'nin iklim periyotlarını bilimsel olarak inceleyecek.
 
Çalışma grubu, iklim değişiklikliğinin kalıcı olup olmadığını, eski yağışların tekrar gelip gelmeyeceğini, Türkiye'nin küresel ısınmadan ne şekilde etkileneceğini araştıracak, küresel ısınmanın yağış rejimine, sıcaklık artışına, çevreye, insan psikolojisine, tarıma, hayvancılığa etkilerini ortaya koyacak.
 
Ortaya konulan verilere göre doğayı ve canlıları koruma, tehdit olan ya da olabilecek unsurları önlemleme amacıyla yerbilimleri ve yerbilimleriile ilişkili diğer bilim dalları ile multidisipliner ve hatta çok uluslu projeler ortaya konulacak, gerektiğinde yasal mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda önerilerde bulunacak.
 
İlk iş yeraltı akiferlerine su doldurulması
 
Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak ortaya yağmurların azalmasının insan ve diğer canlıların yaşamı için temel gereksinim olan su kaynaklarının, denizlerin, akarsuların, meraların ve sulak alanların giderek yok olmasına yol açtığını belirten MTA yetkilileri, Türkiye'de başta Konya olmak üzere İzmir, Bursa, Erzurum ve Trakya'daki Ergene ovalarındaki yeraltı suları ile Küçük Menderes, Büyük Menderes, Gediz nehirleri ve daha birçok akarsu, göl ve akiferin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekti.
 
Yaşamın kaynağı olan suyun azalmasının tarımsal ve hayvansal üretimin yok olması ve bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması riskini beraberinde getireceğini belirten yetkililer, önümüzdeki yıllarda yaşanacak olası kuraklığa karşı kuraklık riski taşıyan bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelinde yeraltı akiferlerinin su ile besleneceğini bildirdi.

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com