Organik Tarım Projesi Resmiyet Kazandı

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek olan Manisa İli Organik Tarım ve Organik Hayvancılık Stratejisi ve Eylem Planı’ Projesi, imzalanan protokol ile resmiyet kazandı.

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek olan Manisa İli Organik Tarım ve Organik Hayvancılık Stratejisi ve Eylem Planı' Projesi, imzalanan protokol ile resmiyet kazandı. Proje Koordinatörü Şehzadeler Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ferhat Bozkaya, projenin uygulanmasına şubat ayı itibariyle başlanılacağını belirterek, "Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştireceğimiz Manisa İli Organik Tarım ve Organik Hayvancılık Stratejisi ve Eylem Planı Projesi'nin süresi 90 gün olup, projenin bütçesi 51 bin 321 TL'dir" dedi. Manisa'da, stratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük önem taşıyan tarım ve hayvancılık sektörlerini geliştirmek amacıyla bu tür projelerin uygulanması gerektiğini ifade eden Bozkaya, "Tarımda kırsal kalkınmayı gerçekleştirecek, tarımsal geliri istikrarlı bir şekilde arttırarak hayat standartlarını yükseltecek, kaynakların etkin, sürdürülebilir ve verimli kullanılmasına olanak sağlayacak bir tarım politikasının uygulanması artık kaçınılmazdır. Bu kapsamda, dünyada ve ülkemizdeki tarım ve kırsal kalkınma alanlarında değişen ve yeni yaklaşımları dikkate alan, AB uyum sürecini kolaylaştırıcı, ilimiz ihtiyaçlarını, önceliklerini ve yerel koşullarını gözeten, doğa dostu ve sürdürülebilir tarım ve hayvancılık politikalarını ilimizde oluşturarak, Tarım ve Kırsal Kalkınma alanlarında gelişmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak bu tür projelere her daim destek olduklarını söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, " Manisa tarım ve hayvancılık potansiyeli çok gelişmiş bir il. Bu kapsamda ilimizin tarım ve hayvancılığına yönelik hazırlamış olduğumuz projeler, her zaman destek görmüş ve olumlu sonuçlar doğurmuştur. İl Müdürlüğü olarak yeniliklere her daim açığız. Bizim isteğimiz ilimize katkı sağlayan bu tür projelerin artmasıdır" dedi. Manisa İli Organik Tarım ve Organik Hayvancılık Stratejisi ve Eylem Planı Projesi'nin amacına da değinen Çebi, "Bu kapsamında öncelikle bir eylem planı hazırlanacaktır. Organik pazarda söz sahibi olabileceğimiz marka ürünlerin ortaya çıkarılması ve pazar olanaklarının artırılması sağlanarak, organik tarım ve hayvancılık fuarı açılması yönünde altlık oluşturulacaktır. Kurumsal yapının geliştirilmesine, gıda güvenilirliği, tarım ve sanayi entegrasyonu gibi konularda tarım sektörünün güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır. Kırsal kesimin ihtiyaçları tespit edilip organik tarım ve organik hayvancılık kapsamında bütüncül bir stratejik planlama ve yol haritası oluşturularak, ilimiz ve ilçelerimiz bazında üretim havzalarının ve hangi bölgemizde ne yetiştirileceğine dair organik tarım ve organik hayvancılığa yönelik ürün deseni haritaları ortaya çıkartılacaktır. Tüm bunlar ışığında ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir, verimliliği yüksek, tarım ve tarıma dayalı sanayinin de katkısıyla, Manisa'nın uluslararası alanda rekabet edebilen bir il olması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. Zafer Kalkınma Ajansı'ndan destek alınarak gerçekleştirilecek olan Projede Manisa'nın Organik Tarım ve Organik Hayvancılık konularında detaylı bir araştırmasının yapılacağını ve incelemeler sonucunda Manisa'da organik tarım ve hayvancılığı genişletmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik stratejilerin ortaya çıkartılacağını da açıklayan Çebi, "Bu çerçevede İlimizdeki tarım ve kırsal kalkınma faaliyetlerinde sürdürülebilir ve bütüncül bir politika oluşturmak. İlimizde rekabet gücü yüksek organik tarım ve hayvancılık sektörlerinin oluşturulmasını sağlamak. Kırsal kesimin gelir düzeyini ve yaşam kalitesini artırarak, kent ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak. İlimizde ulusal ve uluslararası kaynaklarla finanse edilecek kırsal kalkınma program ve projelerin hazırlanması ve uygulanmasında ilgili kesimlere yön çizmek ve İlimizde organik tarım ve hayvancılık alanında kırsal dinamiklerin ortaya çıkartılarak kırsal ekonominin çeşitlendirilip ilimiz ekonomisinin büyümesini sağlamak projemizin hedeflerindendir" dedi. Bu projenin ilimizde olumlu sonuçlar doğuracağını da sözlerine ekleyen Çebi, "Tespit edilen yerlerde yapılacak teşvik edici uygulamalar sonrası yöre halkının refah seviyesindeki artışla beraber; bu havzaların zamanla genişlemesi ve ülkesel anlamda daha yaşanabilir bir çevreye kavuşulmuş ve sağlıklı bir toplum oluşturulmuş olacaktır. Manisa organik tarım ve hayvancılık yönü ile pilot bölge olabilecek imkanlara sahip bir ilimizdir. Bu projenin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Alıntı:www.haberler.com

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com