Orman ekosistem köprüleri kuruluyor

Orman alanlarının içinden geçen yollar (otoyollar, demiryolu vb.) habitat parçalanmalarına neden olduğundan,birçok bitki ve hayvan türünün hareketliliğini önemli ölçüde sınırladırıyor...

Orman Harita ve Fotogrametri  Müdürlüğü ,Orman Biyolojik Çeşitliliğini İzleme Başmühendisliği tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Orman Ekosistem Köprüleri kuruluyor.

Orman Biyolojik Çeşitliliğini İzleme Başmühendisliği tarafından yapılan çalışmalar sonunda;özellikle orman alanlarının içinden geçen yollar (otoyollar, demiryolu vb.) habitat parçalanmalarına sebebiyet verdiğini, birçok bitki ve hayvan türünün hareketliliğini önemli ölçüde sınırladığını, meydana gelen parçalanmanın birbirinden bağımsız daha küçük popülâsyonların oluşmasına, bitki ve hayvan türlerinin tükenmeye karşı daha hassas bir konuma gelmelerine neden olduğu belirtiliyor.

Bu durum genetik kaynakların fakirleşmesine yol açıyor. Orman alanlarının parçalanmasına neden olan yolların,  parçalanmanın uzun süreli oluştuğu kısımlarında,  uygun ekolojik yapıların ( üstgeçit, altgeçit ) tesis edilmesinin, biyolojik çeşitliliğe olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmekte.

Bu nedenle Çevre ve Orman Bakanı Prof.Dr.Veysel EROĞLU  İmzalı  Ulaştırma Bakanlığına yazılan yazıda  “Orman Ekosistem Köprülerinin” uygulamaya geçirilmesinin son derece faydalı olacağı belirtilmiş.

 

 

 

1998-2003 yılları arasında ulaşım altyapısının habitat parçalanmasına etkisinin araştırılması için 16 Avrupa Ülkesi ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı bir proje çalışması yapılmış. “COST-341 Project : Habitat Fragmentation due to linear Transportation İnfrastructure” isimli projenin ana hedefi ; “Avrupa’da Biyolojik çeşitliliği korumak, araç kazalarını ve fauna kayıplarını azaltmak için ulaşım altyapısını ve planlama yöntemlerini geliştirmek” olarak belirlenmiştir..

Proje çıktıları : a-Avrupa’da ulaşım ağının neden olduğu habitat parçalanmasını tespit için detaylı bir envanter yapılması  ve her katılımcı ülke bilgilerinin Avrupa ölçeğinde bir araya getirilmesi(European Review),

b-Klavuz (European Handbook) hazırlanması,

c-Online Database oluşturulması.

d-Final raporunun hazırlanması (Findings of the COST Action 341) olarak tespit edilmiş.

 

(ogm)

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com