Müşir bitkilerimizi tanımak artık daha kolay...

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü nde yapılan çalışmayla Müşir Bitkiler ve Özellikleri konulu bir kılavuz oluşturuldu.

 

Bazı bitki türleri yetiştiği ortamın toprak yapısı hakkında gösterge olma özelliği taşımaktadırlar… Örneğin halk arasında “aşk merdiveni, eğrelti otu veya kızıl ot” diye bilinen bitki yetiştiği toprağın verimli olduğunu gösteren bir gösterge(müşir)bitkisidir.

 

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde bir süredir sürdürülmekte olan çalışma tamamlanarak uygulamada büyük kolaylık sağlaması beklenen bir kılavuz oluşturuldu. 

 

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nce konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle;

 

“Orman Bölge Müdürümüz Ömer Naci KAYA ve Orman Mühendisi Mustafa TUNCER tarafından Bölge Müdürlüğümüz görev alanında yetişen müşir(gösterge)  bitkilerin tanınması ve hafızada kolay tutulması için “Toprak Etüdü ve Ekolojik Envanter Çalışmalarında Gözönünde Bulundurulması Gereken Bazı Müşir Bitkiler ve Özellikleri” isimli kitapçık hazırlandı.

 

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Orman Bölge Müdürümüz Ömer Naci KAYA” Amasya Orman Bölge Müdürlüğü çok geniş bir coğrafik alanı kapsamakta olup, Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde çok değişik ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkiler doğal olarak yayılış göstermektedir. Tür zenginliğimiz tanınma açısından bir takım zorluklara neden olabilmektedir. Bölgemizde çalışan meslektaşların bütün türlerin tümünü tanıması ve özelliklerini bilmesi mümkün değildir. Bu amaçla meslektaşlarımızın bu türleri öğrenmesine katkı sağlamak, bir nebzede olsa yardımcı olmak üzere tarafımızdan; Yetişme Muhiti Envanter çalışmalarında ve özellikle silvikültür faaliyetlerde kılavuz niteliğinde bir kitapçık hazırlandı. Bu çalışmada 76 müşir bitkisi tanıtılmaktadır. Kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen Orman Mühendisi Mustafa TUNCER’e ayrıca teşekkür ediyorum” dedi

Söz konusu kitapçıkta; Topraklar hakkında bilgi veren gösterge niteliğindeki bu müşir bitkilerin değerlendirilmesindeki türlerin yayılış alanı içerisindeki kompozisyonları ile bu türlerin benzer iklim (yağış parametreleri), toprak (toprak tekstürü, pH’sı, tuzu, humus bakiyesi ve çeşidi, toprak havası ve nemi, geçirgenliği. vs. gibi) ayrıca bu türlerin özel ışık isteklerine yer verilmiştir.

Silvikültür Şube Mühendisi Mustafa TUNCER kitapçıkla ilgili olarak “ Doğal olarak yayılış gösteren türlerle birlikte yöreye ait endemik türler de değerlendirmeye tabi tutulduğu taktirde, Bölge Müdürlüğümüz çalışanları, bulundukları yörenin ekolojik özelliklerini iyi tanımaları ve özellikle Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının yanı sıra silvikültürel faaliyetlerde ve özellikle tabii ve suni gençleştirme çalışmalarında bu kitapçıkta yer alan türlerin özelliklerinden faydalanacaklardır” diye konuştu. (ogm)

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com