Ordu Ormanlarında Kestane ve Kiraz...

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü; Ordu İşletme Müdürlüğü orman alanlarındaki doğal Kestane ve Yabani kiraz envanterine ilişkin bir çalışma yaptı.

 

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nce; Ordu Orman işletme Müdürlüğü’ne bağlı Ordu, Perşembe, Ulubey Orman İşletme Şefliği ormanlık alanlarında yayılış gösteren doğal Kestane ve Yabani Kiraz meşcereleri envanterine ilişkin olarak yapılan çalışma Ordu Orman İşletme Müdürü Ahmet Ulukan tarafından rapor edildi.

 

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KESTANE VE KİRAZ ORMANLARI İLE İLGİLİ RAPOR

 

Ordu Orman İşletme Müdürlüğü 1944 yılında kurulmuştur. İşletme Müdürlüğü bünyesinde; Ordu, Çambaşı, Perşembe, Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Dibektaşı olmak üzere toplam 7 (yedi) işletme şefliği ve Kadastro Mülkiyet Şefliği bulunmaktadır.

Ordu Orman İşletme Müdürlüğünün genel alanı 198.919 ha. olup ormanlık alanı 54.406 ha. açıklık alanı 144.513 ha.dır.

İşletme Müdürlüğümüz ormanlarında başlıca Ladin, Karaçam, Sarıçam, Kayın, Meşe, Gürgen, Kestane, Kızılağaç saf veya karışık meşçereleri bulunmaktadır.

 

KESTANE

 

İşletme Müdürlüğümüz sınırları içerisindeki Kestane meşçereleri: Ordu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 şeflik bulunmaktadır. İşletme Müdürlüğümüze bağlı şefliklerden Ordu, Ulubey ve Perşembe Orman İşletme şeflikleri sınırları içerisinde kestane meşçereleri bulunmaktadır. Ordu İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde toplam 5.853,20 Ha. sahada kestane meşçereleri vardır. 5.853,20 Ha.’lık meşçerelerin 2.961,50 Ha.’ı Ordu Orman İşletme Şefliğinde, 1.208 Ha.’ı Perşembe Orman İşletme Şefliğinde, 1.683,70 Ha.’ı ise Ulubey Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunmaktadır. Toplam 5.853,20 Ha.’da bulunan kestane meşçerelerinin  480,0 Ha.’ı saf meşçerelerdir. Diğer meşçereler ise karışık ve bozuk meşçerelerdir. Ordu İşletme Müdürlüğüne bağlı İşletme Şefliklerindeki saf, bozuk ve karışık kestane meşçerelerine (karışım yaptığı ağaç türlerine göre)  ait alan döküm tablosu aşağıdadır.(Tablo:1) İşletme şeflikleri, bölme numarası ve meşçere tiplerine göre kestane alanları tablo 2,3,4’de gösterilmiştir.

Tablo :1

İŞLETME ŞEFLİĞİ

MEŞÇERE KARIŞIMI

ALANI (Ha.)

 

 

ORDU

Saf Kestane Meşçereleri

333,5

Kestane-Kızılağaç Karışık Meşçereleri

2.093,0

Kestane-Kızılağaç-Kayın Karışık Meşçereleri

286

Kestane-Gürgen-Kayın Karışık Meşçereleri

249,0

Bozuk Kestane Meşçereleri

-

ŞEFLİK TOPLAMI

 

2.961,5

 

 

PERŞEMBE

Saf Kestane Meşçereleri

101,5

Kestane-Kızılağaç Karışık Meşçereleri

548,5

Kestane-Kızılağaç-Kayın Karışık Meşçereleri

129,5

Kestane-Gürgen-Kayın Karışık Meşçereleri

217,0

Bozuk Kestane Meşçereleri

211,5

ŞEFLİK TOPLAMI

 

1.208,0

 

 

ULUBEY

Saf Kestane Meşçereleri

45,0

Kestane-Kızılağaç Karışık Meşçereleri

305,4

Kestane-Kızılağaç-Kayın Karışık Meşçereleri

175,0

Kestane-Gürgen-Kayın Karışık Meşçereleri

1158,3

Bozuk Kestane Meşçereleri

-

ŞEFLİK TOPLAMI

 

1683,70

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI

5853,20

 

İşletme Müdürlüğümüz sınırları içinde bulunan saf veya karışık Kestane meşçerelerinde Kestane Dal Kanserinden kaynaklanan kurumalar meydana gelmektedir. Kestane ormanlarımızda diri örtünün yoğun olması kansere yol açan mantarların sporlarının dağılmasının engellenmesi yönünde olumlu etki yapmaktadır. Kestane dal kanserinin yayılmasını engellemek amacıyla Kestane dal kanseriyle mücadele ve kestane ormanlarındaki her türlü çalışmalar vejetasyon dönemi dışında yapılmaktadır.

 

YABANİ KİRAZ ( Prunus Avium L.)

 

Ordu Orman İşletme Müdürlüğünde biyolojik çeşitlilik bakımından birçok bitki türü bulunmaktadır.Bunlardan bir tanesi olan yabani kiraz İşletme müdürlüğümüze bağlı Perşembe Orman İşletme Şefliğinin 79, 80, 81 nolu bölmelerinde 167,5  ha. Alanda kayın kestane karışık meşçerelerinde doğal olarak bulunmaktadır.79, 80, 81 nolu bölmelerde yaklaşık 30-50 çaplarında ve 15 boyunda düzgün gövdeli bireyler oluşturduğu gözlenmiştir.Arazide yeni çimlenmeler olmasına rağmen diri örtünün yoğun olmasından dolayı genç bireyler bulunmamaktadır.

       İş bu rapor tarafımdan tanzim edilmiştir.

                                                                                                                                    Ahmet ULUKA

                                                                                                                            Ordu Orman İşletme Müdürü

   (ogm.gov.tr)

 

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com