'Küresel Isınma Üzerine Küresel Konferans' sona erdi

5-9 Temmuz arası 49 ülkeden 247 bildirinin sunulduğu ve 300 den fazla bilim insanının yanında çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı Küresel Isınma Üzerine Küresel Konferans sona erdi.


İstanbul'da düzenlenen, 49 ülkeden 247 bildirinin sunulduğu ve 300'den fazla bilim insanının yanında çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı "Küresel Isınma Üzerine Küresel Konferans" sona erdi.

İstanbul Cevahir Kongre Merkezi'nde konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada, ana teması "Bölgesel ve küresel çözümler için bütün disiplinleri bir araya getirmek" olan konferansta, 4 gün süresince "yenilenebilir enerji konularından çevre dostu teknolojilere, iklim değişikliğinden çevreyle ilgili sistem bozulmalarına, karbon ticaretinden sera gazı sakınımlarına, enerji ve çevre politikalarından, atıkların yönetimine" kadar 35'in üzerinde konuda 247 bildiri sunulduğu kaydedildi.

Ayrıca küresel ısınmanın, sürdürebilir kalkınma, ekonomi, çevre, sosyal yaşam, enerji kaynakları ve bu kaynakların kullanımı üzerindeki etkileri tartışılıp, alternatif çözüm önerilerinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin karbondioksit salınımının yılda kişi başına ortalama 5.5 ton, dünya ortalamasının ise 5.6 ton olduğu belirtildi.

Örnek olarak gelişmiş ülkelerde bu rakamın, Amerika'da kişi başına 23.5 ton, İngiltere'de 10.6 ton, Japonya'da 10.5 ton düzeyinde olduğu vurgulanan açıklamada, yalnız yüksek kalkınma hızının söz konusu olduğu Türkiye'de şimdiden çözüm tedbirleri alınmazsa dünya ortalamasının çok üzerine çıkacağının açık olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin doğal çevrimler ve insanlık olmak üzere iki boyutu olduğu, bunun için de insanların neden olduğu etkilerin doğal çevrimlerin sindirebileceğinin çok üzerinde bulunduğu, bu bakımdan dünyanın bir yerinde kuraklık yaşanırken bir başka yerinde ise seller görülebildiğine dikkat çekildi.

"Acil önlemler ve sonuçlar" paketi


Bu çerçevede konferans sonucunda, 28 başlık altında "acil önlemler ve sonuçlar" paketi ortaya konulduğu açıklandı. Açıklamada, acil önlemler ve sonuçların ilk sırasında, "Öncelikle mevcut enerji kaynakları belirlenmesi ve ileriye yönelik kısa, orta ve uzun vadeli yol haritalarının çıkarılması" yer aldı.

Bu çerçevede, "uzman çalışma grupları oluşturulması", "küresel ısınmayla mücadele konusunda araştırma, geliştirme ve yenilik stratejileri uygulamaya konulması", "enerji, su gibi kaynakların tasarruflu kullanılması" gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Yenilenebilir enerji kaynaklarına ve teknolojilerine öncelik verilmelidir. Hidrojen ekonomisine geçiş yönünde gerekli stratejik adımlar atılmalıdır.

Enerji, çevre, ekonomik, sosyal ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının geliştirilmesinde dokumuza, karakterimize ve koşullarımıza uygun tedavi şekillerinin, stratejilerin ve politikaların oluşturulması gerekmektedir. Dolayısıyla toplumlar kendi yapılarına uygun model ve politikaları geliştirmelidir.

Çevre dostu enerji teknolojilerinin kullanımına ve yaygınlaşmasına yönelik gerekli teşvik programları uygulamaya alınmalıdır. Fosil kaynaklı yakıtların kullanımından alternatif seçeneklere geçiş için uygun ara çözümler geliştirilmedir. Belediyeler atık yönetimi ile ilgili gerekli stratejileri geliştirmeli ve uygulamaya koymalıdır. Atıkların türlerine göre geri dönüşümünün kaynağında yapılması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde küresel ısınmayla mücadele konusunda birimler oluşturulmalıdır. Küresel ısınmayla mücadelede teşvik paketleri oluşturulmalı ve gerekli fonlar sağlanmalıdır. Yeşil alanların artırılması ve çarpık yapılaşmanın durdurulmasına yönelik gerekli önlemler alınmalıdır.

Küresel ısınmaya neden olan bireysel ve toplumsal alışkanlıklar ve uygulamalar, 'küresel ısınma diyeti' ile kontrol altına almalıdır. 'Küresel ısınma etiket' kavramı oluşturulmalı ve uygulamaya alınmalıdır. 'Küresel ısınma vergisi' kavramı oluşturulmalı ve uygulamaya alınmalıdır.

Küresel ısınmayla ilintili olarak, sıfır karbon ekonomisine geçiş için gerekli olan ekonomik, sosyal, teknik, bilimsel kültürel ve eğitimsel adımların atılması gerekmektedir. Küresel ısınmayla mücadelede, bireysel ve toplumsal sorumluluk birbiriyle bütünleşmiş edilmelidir.

Küresel ısınmayla mücadele konusunda ulusal birimlerin uluslararası birimlerle uyumlu çalışması sağlanmalıdır. Sektörel bazda küresel ısınmayla mücadele stratejileri geliştirilmeli ve her bir sektör için uygulamaya alınmalıdır. Küresel ısınmayla mücadelenin getirdiği ekonomik yüke karşı acil eylem planları oluşturulmalı ve uygulamaya alınmalıdır. 'Küresel kalite standardı' kavramı oluşturulmalı ve uygulamaya alınmalıdır.

Karbon ticareti konusunda düzenlemeler yapmakta olan ülkeler ile işbirliği yapılarak gerekli karbon ticaret zemini oluşturulmalıdır. Meslek odaları küresel ısınma konusunda eylem planları oluşturmalıdır. Küresel ısınma ve bununla mücadele konusunda dersler ve eğitim programları geliştirilmelidir."

Açıklamada, belirtilen uygulama planları için ya küresel ısınmayla mücadele bakanlığı ya da başbakanlık bünyesinde kurul oluşturulması gerektiği belirtilerek, "Bu konferans, küresel ısınma protokollerinin yenilenmesi ile ilgili Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Komitesi'nin teklif ettiği 'İstanbul Protokolü' çalışmalarının akademik boyutunu oluşturmak üzere birlikte çalışmayı kabul etmektedir" denildi.(aa)

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com