Eskihisar Sahil Düzenleme Tasarımı

Tasarım yaklaşımında temel olarak, mevcut kullanım alışkanlıklarının ortadan kaldırılmadan en az müdahale ile sahil alanının iyileştirilmesi gözetilmiştir.Kıyı profili, sıhhileştirilmiş ve yaya kullanımını rahatlatacak şekilde düzenlenmiştir.


Gebze-Eskihisar sahil şeridindeki mevcut rekreasyonel talebin karşılanabilmesi ve topoğrafyanın potansiyel olanaklarının geliştirilerek, sıhhileştirme ve kullanım zenginliği oluşturulması bu projenin kapsamında ele alınmıştır.

 

Trafo Mimarlar tarafından tasarlanan proje alanı, batı uçta tekne barınağının da yer aldığı mendirekten, doğu uçta eski taş ocağının bulunduğu kayalık kesime kadar olan yaklaşık 1.500 m'lik sahil şeridini kapsar.

Eskihisar sahilinin bugünkü kullanımı, mendirek ile cami yapısı arasında asfalt araç yolu ve oldukça yetersiz kesitteki yaya aksından; bir yapı adasında yer alan lokanta ve çay bahçesi tesislerinden ibarettir.

Gümrük ile ilgili birim sözü edilen aksta yer alan beton iskele üzerinde konumlanmıştır.

Tasarım yaklaşımında temel olarak, mevcut kullanım alışkanlıklarının ortadan kaldırılmadan en az müdahale ile iyileştirilmesi gözetilmiştir. Önerilen tüm yapılar çelik konstüksiyon ve ahşap kaplamalı, takılır-sökülür niteliktedir. Yaya güzergahının kesintisiz olarak devamı özellikle vurgulanan bir tasarım kriteridir.

Projedeki ana kullanım bölgeleri şöyledir:

Balıkçı barınağı

Eskihisar sahilindeki karakteristik öge olarak balıkçı barınağı, onaylı dolgu planındaki sınırları ile değil bugünkü formu ile aynen korunmuştur. Kıyı profili, sıhhileştirilmiş ve yaya kullanımını rahatlatacak şekilde düzenlenmiştir.

Mendirek, bugünkü kullanımda "Su Ürünleri Kooperatifi" binasını barındırmaktadır. Burada "Gümrük İskelesi" üzerindeki kullanımı da birleştiren yeni bir yapı geniş bir saçak altında konumlanacak şekilde önerilmiştir.

Osman Hamdi Bey Müzesi
Proje kapsamı, müze bina sınırları dışında kalmaktadır.
Müze binasının su yönünde, araç geçişi kaldırılmış, yaya kullanımı rahatlatılmıştır.
Müze ziyaretçilerinin otobüsle toplu ziyaretlerine yönelik, müzenin meydana bakan yüzünde indirme-bindirme olanağı yaratılmıştır.

Meydan

Projenin omurgasını oluşturan suya dik akstır. Gebze'den gelen kuzey yolunun görsel ve fiziksel olarak suya açılımını sağlamaktadır. Bu açılım, bugünkü meydan kullanımındaki Atatürk büstünün de yer aldığı bölümün yayaya yönelik kullanımının, ön yapı adasında yaratılan boşalma ile sahile kavuşmakta ve iskele ile suya ulaşmaktadır. Yapı adasında yaratılan boşalma, suyun kesintisiz algısını sağlamakta, yeşil duvar doğayı meydana taşımakta, sergi duvarı Eskihisar/Hisar yapısı/Osman Hamdi Bey Müzesi gibi yerel değerlerin suya ulaşılan bölümü özelleştirmektedir. Meydan aynı zamanda çay bahçelerininde ön kullanımlarının açıldığı odak noktasını oluşturur.

Kıyı Gezinti Yolu
Mevcut kesitin, onaylı dolgu planındaki oranlarda revize edilmesi, mevcut çift yönlü asfalt yolun kaldırılması ile yeşilin ve yaya güzargahının kullanımı rahatlatmaktadır.

Hisar Altı
Kesintisiz devam eden yaya güzergahının Hisar eteğindeki kot farkının sağladığı olanakla seyir platformuna dönüşerek taşınması ve tekrar piknik alanına yönelenecek şekilde inmesi, bu güzergaha hareket sağlamakta, oluşan platform altındaki bölümde ise yine sökülebilir bir konstrüksiyon içinde büfe ve wc fonksiyonları çözümlenmektedir.

Piknik Bölgesi
Sahil şeridinin doğu ucunda, Hisar yapısının doğusunda yer alan kuzey-güney hattundaki yol ile ulaşılabilecek, otopark imkanının verilmesi ile kıyı yayalaşma olanağının yaratıldığı bölgede, sabit piknik üniteleri ile oluşturulmuştur.

Spor Aktiviteleri ve Deniz Kullanımı
Proje alanımızın doğu ucunda yer alan eski taş ocağının, kayalık yüzeylerinin yeniden şekillendirilmesi ile kullanım tehlikesinin bertaraf edilmesi ile yaratılmış bölgede oluşan yeni yüzeyler, spor aktiviteleri için tasarlanmıştır.

Mini büfe ve duş+wc üniteleri ile deniz kullanımının özellikle önerildiği bölüm ile proje alanı sonlanmaktadır.

(arkitera)

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com