Su ve Yaşam Hakkı , kısa film yarışması

Ankara barosu 3.kısa film yarışmasının konusu, Su ve yaşam hakkı olarak belirlendi.

ANKARA BAROSU 3. KISA FİLM YARIŞMASI

ŞARTNAME

1.KONU

Ankara Barosu Kısa Film Yarışmasının konusu, "SU VE YAŞAM HAKKI" olarak belirlenmiştir.

2.AMAÇ

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kısa film yarışmasının amacı, sanat, hukuk ve toplumsal mücadele yakınlaşmasına hizmet etmek ve bu birlikteliği toplumsal belleği güçlendirmenin sanatsal yollarından sinema ile gerçekleştirmektir. Bu amaçla "SU VE YAŞAM HAKKI" bu yılki yarışmanın konusu olarak seçilmiştir.

Söz konusu kısa film yarışması ile suyun canlı yaşamındaki öneminin vurgulanması ve bu amaçla kamuoyu duyarlılığının yaratılabilmesi; "sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkı, herkes için temiz, erişilebilir ve ücretsiz su hakkı, Dünya‘da ve Türkiye‘de su hakkı mücadeleleri, hidroelektrik santraller, madencilik faaliyetleri ve suyun kullanımı, kırsal ve kentsel su kullanımı, suyun ticarileştirilmesi" başlıkları da dâhil benzer konularda gönderilecek filmler ile su ve yaşam hakkı bağlamında kamusal farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

3. BAŞVURU KOŞULLARI

-   Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri dışında herkese açıktır. Seçici Kurul Ankara Barosunun Sinema Topluluğu tarafından belirlenir.

-   Ödül veya derece (birincilik, ikincilik ve üçüncülük) almamış olmak koşuluyla, filmin daha önce bir festivale ya da yarışmaya katılmış olması bu yarışmaya katılmaya engel değildir.

-   Filmler kurgusal, deneysel ve/veya belgesel tarzında olacaktır.

-   Filmlerin süresi jenerik dahil 30 dakika ile sınırlıdır.

-   Yarışmaya 01.01.2006 tarihinden sonra çekilen filmler katılabilecektir.

-   Katılımcılar yarışmaya birden fazla filmle katılabilirler. Ancak söz konusu filmler seçici kurul tarafından ana jürinin değerlendirilmesine sunulurken her katılımcının bir filmi esas alınarak sunulacaktır.

-   Filmler, gösterime hazır üç DVD kopya olarak ekli formla birlikte zarf içerisinde teslim edilmelidir.

-   Filmler en geç 16 EYLÜL (CUMA) 2009 günü mesai bitimine kadar elden veya taahhütlü posta ile Ankara Barosu Sinema Kulübü, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ihlamur Sokak No:l Yenişehir Ankara adresine teslim edilecektir.

-   Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.

-   Eser sahiplerinin birden fazla olması halinde başvuruda durumun belirtilmesi ve eserin tüm sahiplerinin başvuru formunu çoğaltarak imzalamaları zorunludur.

-   Başvuru Formu tüm katılımcılar tarafından imzalanıp, yarışmaya katılacak film ile
gönderilmelidir. Aksi halde başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Katılımcı filminde telif hakkı doğuran "senaryo" ve "müzik" eserleri kullanmış ise senarist
ve besteci belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış olmalıdır.

4. ESERE AİT HAKLAR

Katılımcılar, her türlü görsel, işitsel ve yazılı doküman ve belgelerinin tüm haklarına kendileri sahiptir. Ancak Ankara Barosu arşivinde bulundurulacak olan kopyalar, tanıtım, eğitim ve kültürel gösterimler amacıyla Ankara Barosu tarafından yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerde kullanılabilir.

5. DEĞERLENDİRME

Değerlendirme iki etapta gerçekleştirilecek olup, birinci aşamada Seçici Kurul, yarışma jürisinin değerlendirmesine sunacağı filmleri, şekil, süre ve tema yönünden inceleyip belirleyecektir, ana jüri, film izleme ve değerlendirme çalışmalarını 16 Ekim 2009 - 16 Kasım 2009 tarihleri arasında gerçekleştirecektir.

Yarışma Jürisi (Alfabetik Sırayla) :

Av. Atilla SAV, Ankara Barosu Eski Başkanı

Av. Ayşegül ŞENARSLAN, Ankara Barosu

Av. Bülent Turhan GÜNDÜZ, Ankara Barosu

Aydın KUDU, Görüntü Yönetmeni, Fotoğrafçı

Ilgın ÖZKAYA, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çevre Hukuku ABD Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gülseren GÜÇHAN, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim

Üyesi, Uluslararası Eskişehir Film Festivali Başkanı

Rüya KOKSAL, Yönetmen

6.ÖDÜL

Ankara Barosu tarafından, düzenlenen Kısa Metraj Film Yarışmasında birincilik ödülü alan
filme 3.000,00 TL, ikincilik ödülü alan filme 2.000,00 TL. , üçüncülük ödülü alan filme 1.000,00 TL. verilecektir. Yarışmada mansiyon ödülü yoktur.

7. ÖDÜL TÖRENİ

Ödül alan film ve gösterime değer bulunan diğer filmler, Ödül Töreni‘nde izlenecektir. Birincilik ödülü kazanan film sahibine tören sırasında ödülü verilecektir. Ödül Töreninin tarihi, 2009-2010 adli yılının açılışını müteakip ilan olunacaktır.

8.DİĞER HUSUSLAR

Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi münhasıran Ankara Barosu Başkanlığı‘na aittir. Yarışmaya Katılacak Tüm Sinemacılara Başarılar Dileriz.

(ankarabarosu.org.tr)

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com