22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü

Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi, ülkelere kendi sınırları içindeki biyolojik çeşitlilik değerlerini ve doğal kaynaklarını belirleme, koruma ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma sorumluluğunu vermektedir.

22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Bu Yıl “Biyolojik Çeşitlilik ve İstilacı Yabancı Türler” Temasıyla Kutlanıyor.
 
İnsanların başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamasında vazgeçilmez bir yeri olan canlı kaynakların temeli biyolojik çeşitliliktir. Gıda ve tarım için önem taşıyan ve giderek azalan canlı kaynaklar, bu gün bir ülkenin sahip olabileceği önemli avantajlar arasında yer alır. Dünyanın tarım yapılabilecek nitelikteki alanları ve su kaynakları hızla kirlenmekte ve yok olmaktadır. Bu gelişmeler ışığında, ülkelerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, özellikle genetik kaynaklar anlamında büyük bir güç durumuna gelmektedir. Dünya'nın her yerinde biyolojik çeşitliliği azaltan veya onu olumsuz yönde etkileyen nedenlerin hemen hepsinde doğrudan veya dolaylı olarak insan faktörünün önemli olduğu görülür.
 
Ülkemiz, kuzey ile güney, batı ile doğu arasındaki geçiş noktası olarak, üç farkı biyocoğrafik alanı birleştiren ve geçiş formları ile birlikte, Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz olmak üzere üç biyocoğrafik alanı kapsayan bir ülkedir. Bu nedenle ülkemiz hem tür, hem de genetik ve ekosistem seviyelerinde yüksek bir çeşitliliğe sahiptir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 14 Mayıs 1997 tarihinde yürürlülüğe girmiştir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin amacı; Biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile genetik kaynakların kullanımından doğan faydaların eşit ve adil paylaşımının sağlanmasıdır. Sözleşmeye bu güne kadar 191 ülke taraf olmuştur. Sözleşmenin 6. maddesi gereğince ülkemizin Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hazırlanmış ve Sayın Bakan Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından 30 Haziran 2008 tarihinde onaylanmıştır.
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, ülkelere kendi sınırları içindeki biyolojik çeşitlilik değerlerini ve doğal kaynaklarını belirleme, koruma ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma sorumluluğunu vermektedir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekretaryası, Sözleşme metninin kabul günü olan 22 Mayıs gününü “Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü” olarak kabul emiştir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekretaryası tarafından her yıl Dünya Biyolojik Çeşitlilik Gününde ele alınacak bir konu belirlenmektedir. 2009 yılı için Dünya Biyolojik Çeşitlilik Gününün konusu “biyolojik çeşitlilik ve istilacı yabancı türler” olarak kabul edilmiştir. İstilacı yabancı türler, belli bir ekosistemde doğal olarak bulunmayan ancak sonradan o ekosisteme sokulmuş ve aşırı düzeyde yayılarak o ekosistemdeki doğal türlerin yaşama alanını daraltarak azalmasına, bazen de yok olmasına neden olan türlerdir.(ogm)
 

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com