Kadın Dostu Mekanlar Kentsel Tasarım Yarışması

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilecekler.

 

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP), ulusal ve yerel düzeyde eşitliğin gerçekleşmesine uygun ortam yaratılması, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik yerel hizmet modellerinin oluşturulması, halkın kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda bilgilendirilmesi yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

BMOP bu doğrultuda, toplumsal ve mesleki farkındalığın artırılması ve yerel yönetimlere örnek oluşturmayı amaçlayan, kadınların toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıran ve tüm kentlilerin farklılaşan ihtiyaçlarına duyarlı kamusal mekanların oluşturulmasına yönelik, tek kademeli ulusal kentsel tasarım öğrenci yarışması düzenliyor.

Yarışmanın Konusu
Kentlerde daha iyi bir yaşam temel olarak iki sürecin geliştirilmesi ile sağlanabilir: kentsel ekonomik, sosyal ve kültürel yapının insan hakları çerçevesinde geliştirilmesi ve kentsel fiziki çevrenin iyileştirilmesi. Kentsel ekonomik, sosyal ve kültürel yapının geliştirilmesindeki temel unsurlar; kent yönetimi ve planlanması, halkın etkin katılımının sağlanması, kentte istihdam, kentin ekonomik kalkınması, sağlık, kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi, kültür ve kentliler arasında kaynaşma, spor ve boş zaman değerlendirme şeklinde sıralanabilir. Kentsel fiziki çevreyi iyileştirmek ise; kentlerde doğal çevre, fiziki çevre, ulaşım ve dolaşım, tarihi miras ve barınma konularının ele alınması ile sağlanabilir.

Bu yarışma kapsamında, kadınlara özgü ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanabileceği, kadınların yaşamlarını kolaylaştıracak, kentsel yaşama etkin katılımlarını sağlayacak örnek kamusal mekanların yaratılması amaçlanmaktadır.

Yarışma Alanı
Tasarım alanı için kesin olarak tanımlanmış bir mekan bulunmamaktadır. Katılımcılardan, yaşadıkları veya iyi bildikleri bir kentte; kadınlar açısından sorunlu olduğunu düşündükleri sokak ve mahalle ölçeğinde yaşam çevresi veya kent merkezi kamusal açık alanlarından herhangi birini seçmeleri beklenmektedir. Tasarımda sadece kadınların değil, tüm kentlilerin ve dezavantajlı grupların (çocuklar, yaşlılar, özürlüler, vb.) sorunları ve beklentileri dikkate alınacaktır. Tasarım alanı seçilirken; benzer özellik taşıyan alanların kentte yaygın olarak bulunmasına ve farklı mekanlarda tekrarlanabilir olmasına dikkat edilecektir.

Yarışmacılardan Beklentiler
Yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda katılımcılardan beklenen:
1. Yarışmaya konu olan mekandaki düzenlemelerin kadına duyarlı olmanın yanında, dezavantajlı grupları da dikkate alması,
2. Hazırlanacak çalışmaların iki kategoriyi içermesidir: sosyal ve fiziksel boyut. Öncelikli amacı fiziksel mekan düzenlemelerini konu alan bu yarışmada, kadınların ve dezavantajlı grupların günlük hayatlarını kolaylaştıracak kentsel hizmetler yönünde de çözüm önerileri getirmesi,
3. Yarışmaya konu olan mekanda yapılacak her türlü düzenleme ve tasarımın; algılanabilir, okunabilir, erişilebilir - ulaşılabilir olmasıdır, ayrıca projelerin maksimum hareketlilik sağlaması,
4. Tasarlanan mekanların; tüm yıl boyunca 24 saat kullanılabilecek biçimde düzenlenmesi,
5. Hizmetlerin sürdürülebilir olmasıdır.

Katılım Koşulları
- Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
- Katılımcılar, jüri üyelerinin(asil, yedek), raportörlerin ve Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programında görevli kişilerin birinci dereceden yakınları olmamalıdır.
- Grup katılımlarında kişi sayısı sınırı yoktur.
- Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Aksi durumun saptanması ve bunun jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan elenir. Ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
- Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
- Yarışmaya sunulan çalışmaların tüm hakları Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programına aittir.
- Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar

Yarışma Takvimi
21 Nisan 2009:
Yarışmanın İlanı
15 Mayıs 2009: Soru Sormak için Son Tarih
22 Mayıs 2009: Yanıtların İlanı
05 Ekim Pazartesi, 17:00: Proje Teslimi
08 - 09 Ekim 2009: Jüri Değerlendirmesi 
12 Ekim 2009: Sonuçların İlanı
Ekim-Kasım 2009: Ödül Töreni, Sergi ve/veya Kollokyum

Jüri
Asil Jüri Üyeleri

Şinasi Aydemir, Prof. Dr. (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Serap Kayasü, Doç. Dr. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Tülay Artan, Doç. Dr. (Sabancı Üniversitesi)
Deniz Altay Baykan, Öğr. Gör. Dr. (Bilkent Üniversitesi)
Zeynep Yılmaz, Arş. Gör.(Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyesi: Saliha E. Aydemir, Prof. Dr. (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Koordinatör: Zeynep Yılmaz, Arş. Gör. (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Raportör: Semra Aktan, Birleşmiş Milletler Ortak Programı

Ödüller
Birinci Ödül:
2.500 TL
İkinci Ödül: 2.000 TL
Üçüncü Ödül: 1.500 TL
Mansiyonlar (Her birine, üç adet): 750 TL × 3

Yarışma kapsamında üç tane mansiyon ödülü, ayrıca tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir. Ödül alan projeler dışında jüri üyeleri tarafından uygun görülenler sergilenecek ve/veya bir kitapta yayınlanacaktır.

Kolokyum, Ödül Töreni ve Sergi
www.bmkadinhaklari.org internet adresinden Ekim-Kasım 2009'da düzenlenecek sergi, kolokyum ve ödül töreninin detaylarına ilişkin bilgiler ilan edilecektir.

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com