İstanbul’un Çevre Düzeni Planı,Panel

Yaşanabilir,doğal ve tarihsel değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara kentsel değer olarak aktaran,kenti ve kentlileri bir bütün olarak gözetmeyi amaçlayan bir çevre planı hedeflenmekte.


Yerel seçimlerin de etkisiyle son haftalarda 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili konular geniş bir biçimde tartışılmakta, farklı kesimlerin görüş ve değerlendirmeleri kamuoyunda ifade edilmektedir.Bu nedenle, 2005 yılından günümüze gelişen olaylar çerçevesinde konunun farklı boyutlarını değerlendirmek amacıyla, çevre düzeni planı alanında uzman meslek odası tarafından bir panel düzenlenmesine karar verilmiştir. Böylece İstanbul’un planlı gelişmesini giderek daha yoğun bir şekilde perdeleyen bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ; İstanbul’un noktasal taleplerle şekillenmesine sınırlama getiren, 12.5 milyon nüfusu için yaşanabilirlik hedefini sağlayan, doğal ve tarihsel değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara kentsel değer olarak aktaran, tarım alanlarına rant gözüyle bakmayan, kentin altyapısını geliştiren, kenti ve kentlileri bir bütün olarak gözetmeyi amaçlayan bir İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’nın elde edilmesi amacındadır.

Saat: 15:00 – 18:30
Yer: Beşiktaş Ortaköy Afife Jale Kültür Merkezi
Tarih:21 Mart 2009 Cumartesi

Organizasyon: TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul ŞubesiYasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com