İşte 2 B yasa taslağı

400 metrekareye kadar olanların tamamının rayiç bedel üzerinden hak sahiplerine satılmasına veya Maliye Bakanlığı eliyle TOKİ'ye devrine imkan getiriliyor.

 

 

Kamuoyunda 2-B olarak adlandırılan ''orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinden'' üzerinde yapılaşma bulunanlardan 400 metrekareye kadar olanların tamamının rayiç bedel üzerinden hak sahiplerine satılmasına veya Maliye Bakanlığı eliyle TOKİ'ye devrine imkan getiriliyor.
Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığınca, ilgili kurumların da katılımıyla 2-B'lere yönelik ''Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'' hazırlandı.
14 maddeden oluşan taslağın genel gerekçesinde, düzenleme, ''orman sınırları dışına çıkarılmış, bir daha ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan, onlarca yıldır herhangi bir bedel ödemeyen işgalciler elinde bulunan Hazineye ait taşınmazların orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesinde ve yeni orman alanlarının kurulmasında kullanılmak üzere rayiç değerler üzerinden değerlendirilmesi amaçlı bir tasfiye kanunu'' olarak tanımlandı.

Taslak neler getiriyor?
İlgili kurumlarca halen üzerinde çalışılan ve Bakanlar Kurulunda nihai şeklini alacak olan taslakla öngörülen düzenlemeler şöyle:
Üzerinde yapılaşma bulunan taşınmazlardan 400 metrekareye kadar olanların tamamı, üzerindeki yapılar bu miktardan fazla ise yapının oturduğu alan kadarı hak sahiplerine rayiç bedel üzerinden satılabilecek.
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan sulu alanlarda 40, kuru alanlarda 100 dönüme kadar tarım arazileri de hak sahiplerine yine rayiç bedel üzerinden verilecek.
Üzerinde yapılaşma olan taşınmazlar bedeli karşılığında TOKİ'ye devredilebilecek. Bu yerlerde kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilecek
Hak sahibi olduğunu iddia edenler, kanunun yayımından sonra 1 yıl içinde defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuracak
Başvuruda, satış bedellerine mahsup edilmek üzere 10 bin TL'yi  aşmamak kaydıyla başvuru bedeli alınacak.
Orman köylülerin nakli sonucu boşaltılan araziler ağaçlandırılacak.

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com