Küçükçekmece Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Kimlikli,çevreye duyarlı,çağdaş,kaliteli ve yaşanmaya değer bir alt merkez modelinin yaratılması hedefleniyor...

Teslim Tarihi: 02 Eylül 2008
Son Başvuru Tarihi: 02 Eylül 2008
Sonuç Bildirim Tarihi: 17 Eylül 2008
Ödül Töreni: 20 Eylül 2008
Yer: Küçükçekmece, İstanbul
Organizasyon: Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü/Ar-Ge Şefliği

Diğer Bilgiler:
T: (212) 411 07 58
planproje@kucukcekmece.bel.tr

Yarışma, “ Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenleniyor.

Yarışmanın amacı şöyle özetleniyor:
"Küçükçekmece ilçesi, konumu, sahip olduğu potansiyel alanları ve demografik yapısı gereği, 'İstanbul Metropoliten Alan' bütünü içinde Bakırköy merkezinin hinterlandında kalan bir alt merkez özelliği göstermektedir. İlçede Basın Ekspres Yolu üzerinde yer alan ve metropoliten ölçekte bir kimlik ortaya koyan ticaret-hizmet aksı’nın dışında merkez olarak nitelendirilebilecek, organize olmuş bir alt bölge bulunmamaktadır. Bu bağlamda, gelecekte Küçükçekmece ve yakın çevresinde yer alan konut alanlarına (TEM kuzeyi) hizmet edebilecek, Küçükçekmece’nin metropoliten alan içindeki konumundan kaynaklanan önemini ortaya koyabilecek, organize, karma kullanımlı bir kent merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. Yarışmanın konusu, tüm bu değerlerle buluşabilen bir kentsel tasarım proje yarışması ile elde edilecek alt merkezin, Küçükçekmece’ye kazandırılmasıdır."

Yarışmanın amacı, yaklaşık 800 bin kişinin yaşadığı Küçükçekmece için çağdaş planlama ve kentsel tasarım kriter ve ilkelerine sahip, kimlikli, çevreye duyarlı, çağdaş bir vizyon doğrultusunda kurgulanmış kaliteli ve yaşanmaya değer bir alt merkez modelinin yaratılması.

Yarışma alanı ise, 98,3 ha. büyüklükteki Sefaköy sanayi alanı ile 83,2 ha. büyüklükteki Halkalı Meydanı arasında kalan alan ile sınırlandırılmış, toplam 181, 5 ha. lık alan olarak belirlenmiş. Küçükçekmece İlçesi’nin büyük ölçüde plan kararlarına aykırı olarak yapılaşmış, donatı alanlarından mahrum, yüksek deprem riski taşıyan, sanayi ve kemikleşmiş konut alanlarından oluşan yarışma alanının, yeniden üretilerek ve geliştirilerek (redevelopment) bir alt merkez olarak tasarlanması bekleniyor.

Yarışma alanı, 98,3 ha. büyüklükteki Sefaköy sanayi alanı ile 83,2 ha. büyüklükteki Halkalı Meydanı arasında kalan alan ile sınırlandırılmış, toplam 181, 5 ha. lık bir alanı içeriyor. Küçükçekmece İlçesi’nin büyük ölçüde plan kararlarına aykırı olarak yapılaşmış, donatı alanlarından mahrum, yüksek deprem riski taşıyan, sanayi ve kemikleşmiş konut alanlarından oluşan yarışma alanının, yeniden üretilerek ve geliştirilerek (redevelopment) bir alt merkez olarak tasarlanması bekleniyor.

Yarışmaya, aralarında en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile TMMOB Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası’na kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilecek. Şartname ise, bedeli olan 100 YTL'nin (yüz Yeni Türk Lirası) Ziraat BANKASI Sefaköy Şubesi 5367263-5002 no.lu hesaba yatırılarak dekont, isim ve adres bilgileri ile birlikte yukarıdaki adrese teslim edilmesi halinde elden teslim alınacaktır.

Danışman Jüri Üyeleri
KADİR TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz YENİAY / Küçükçekmece Belediye Başkanı
Hüseyin OFLAZ / Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı
Birgül KIRAN AKSOY / Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürü
Asım KOCABIYIK / Borusan Holding Kurucu Başkanı
Erhan İBAK/ Bisa Bidon Sanayi-Şirket Sahibi

Asli Jüri Üyeleri
Zekai GÖRGÜLÜ, Prof. Dr. YTÜ (Jüri Başkanı)
Orhan HACIHASANOĞLU, Prof. Dr. İTÜ
Ayhan USTA, Doç. Dr. KTÜ
Sırma TURGUT, Yrd. Doç. Dr. YTÜ
Oya AKIN, Yrd. Doç. Dr. - TMMOB Şehir Plancıları Odası Temsilcisi
Gülşen ÖZAYDIN, Doç. Dr. TMMOB Mimarlar Odası Temsilcisi
Tülay AYAŞLIGİL, Yrd. Doç. Dr. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Temsilcisi

Yedek Jüri Üyeleri
Nurbin PAKER, Yrd. Doç. DR. İTÜ
Hülya YAKAR, TMMOB Şehir Plancıları Odası Temsilcisi
Pelin GÖKGÜR ÇAMKERTEN, Yrd. Doç. Dr. TMMOB Mimarlar Odası Temsilcisi
Selda Özel AHISKALI, Serbest Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Temsilcisi

Raportörler
Eda ÇAÇTAŞ CEYLAN / Y.Şehir Plancısı
Seda GENÇ / Şehir Plancısı

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın ilanı: 26/05/2008
Şartname Satış Tarihi Başlangıcı: 27/05/2008
Son Soru Sorma Tarihi: 27/06/2008
Cevapların Gönderilme Tarihi: 04/07/2008
Yer Görmek İçin Son Tarih: 01/08/2008
Proje Teslim Tarihi: 02/09/2008
Jüri Değerlendirme Tarihi: 11/09/2008
Yarışma Sonucu İlan Tarihi: 17/09/2008
Sergi Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 20/09/2008 ve 28/09/2008
Kolokyum Tarihi: 20/09/2008

Ödüller:
1. Ödül 100.000 YTL
2. Ödül 75.000 YTL
3. Ödül 50.000 YTL

Mansiyon ise, 5 adet olmak üzere her biri 20.000 YTL tutarında. TMMOB ana yönetmeliği uyarınca, mesleki yarışmalardan derece ve mansiyon kazananların ödüllerinin ve jüri üyelerinin alacakları ücretlerinin %5’leri kesilerek Meslek Odaları Payı olarak ilgili meslek odasına ait hesap numarasına yatırılacak. Ödüller, mansiyonlar ve gerekli görüldüğü takdirde satın almaların tümü verilecek.

Daha ayrıntılı bilgi almak üzere yarışma şartnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com