Bir kitap ancak bu kadar işlevli olabilir…

İtalyan fidanlık bitkileri el kitabı... IL MILLPIANTE

Bir kitap bu kadar işlevli olabilir…

 

İtalyan Fidanlık bitkileri El Kitabı,  IL MILLPIANTE

 

Elbette günümüzde bilgi ve iletişim kanalları çok gelişti.Floraburada sektörün gelişmesine paralel güncellenen içeriği ile peyzaj ve peyzaj bitkileri alanında sizlere Türkiye'nin en geniş ve en kapsamlı içeriğini bitki bankasında sizlerin kullanımına sunuyor. Ancak peyzaj sektörünün geçmişinde öyle bir kitap var ki çok özel bir yere sahip. IL MILLPIANTE. Peyzaj sektörünün yeni yeni geliştiği ilk dönemlerde büyük işlevler görmüş, geçmiş dönemlerde adeta tek kaynak. Belki de Türkiyedeki peyzaj bitkileri üreticileri ve tüketicileri peyzaj bitkilerini bu kitaptan tanıdılar desek abartmış olmayız. Kitabın en önemli özelliği ise dolayımsız kavram karmaşalarına girmeden, anlatmak istediklerini çok sade bir dille ve görsellikle anlatabilmesi.  Fidanlıklar için ise tam bir katalog niteliğinde. Mutlaka kütüphanenizde bulunmalı. Geçmişte peyzaj sektörünün el kitabı niteliğindeki  IL MILLPIANTE nin Türkçeye çevrilmesi ve kazandırılmasında önemli bir yere ve emeğe sahip Somer Saraçoğlu’nu unutmamak gerekli.

Tamamı kuşe. Yaklaşık 1600 bitki tanıtılıyor. 1100 den fazla bitkinin renkli resimleri ve açıklamaları  Avrupa'da çok satan bu kitabın Türkçe baskısı. Çalılardan sarmaşıklara,güllerden meyvelere,iç mekan süs bitkilerinden palmiyelere,ağaçlardan pereniyal bitkilere kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.

Koordinatör: A.Bettini

Boyu: 23x30,5 cm

Sayfa: 232

Basım: 2005

 

İçindekiler

 

Çalılar 3-67 say.,

Sarmaşıklar 68-82 say.,

İbreliler 83-101 say.,

Bodur İbreliler 102-115sy.,

Ağaçlar 116-147 say.,

Palmiyeler 148-152 say.,

Değişik Süs Bitkileri 153-157 say.,

İç Mekan Süs Bitkileri 158-161 say.,

Pereniyal Bitkiler (Buğdaygiller, Su Bitkileri, Aromatik Bitkiler, Yer Örtücüleri) 162-174 say.,

Güller 175-189 say.,

Meyveler 190-205 say.

 

İndex

A

Abelia                                      7

Abies - Göknar                           86

Abutilon                                   7

Acacia-Akasya                           119

Acaena                                   164

Acanthus-Ayı Pençesi                  164

Acer-Akağaç                           7-119

Achıllea-Asilotu                        164

Acqnıtum                                 16

Actınıdıa - Kiwi                      70-192

Adıantum                                158

Aechmea                                 158

Aeonıum                                 153

Aesculus-At Kestanesi                 122

Aethionema                             164

Agapanthus                             164

Agathea                                 164

Agave - Sabır                            153

Aglaonema                              158

Ailanthus-Kokar Agaç                  123

Ajuga - Mayasıl Otu                    164

Akebıa - Beşbardak                       70

Albızıa - Gilibrişim                      123

Alkekengı                                169

Allamanda                                70

Allıum                                   173

Alnus - Kızıl Agaç                       125

Aloe                                      154
Althaea Offıcınalıs - Ebegümeci 173
Alyssumsaxatıle-Kuduz Otu      164

Amelanchıer - Taş. Armudu               8
Ampelopsıs - Amerikan Sarmaşığı   79

Ananas Comosus                        158

Anchusa-Sığır Dili                      164

Andromeda                               50

Anemone-Kırlalesi                      164

Anemopaegma                            71

Anthemıs   .                             164

Anthorıum                              158

Aphelandra                              158

Aquılegıa-Haseki Küpesi              ' 164

Arabıs - Gümüş Sepet                   165

Aralıa                                       10

Aralıaretıculata                        156

Araucarıa-Arokarya                 87-158

Arbutus-Koca Yemiş                 10-196

Arecastrum                             149

Arıstolochıa-Zeravend                  70

Armenıaca - Kayısı                      194

Armerıa                                  165

Arthemısıa-Pelin                        173

Asclepıas - İpekotu                     165

Asparagus                               158

Aspidistra                               159

Asplenium                               159

Aster-Saray Patı                        165

Astılbe                                   165

Atriplex                                   10

Aubrıetıa                                165

Aucuba                               10-159

Avena-Yulaf                             172

Azalea - Açelya                           11

Azara                                      13

B

Baccharıs - Zahra                        13

Bambusa - Bambu                         13

Beaucarnea                              159

Begonıa-Begonya                       159

Beloperone                          13-159

Berberıs - Kadın Tuzluğu                13

Bergenia-Taş Kiran                     165

Beschornerıa                            154

Betula - Huş                             125

Bıgnonıa                                  71

Bılbergıa                                 158

Bougaınvillea - Gelin Duvağı           72

Brachychıton - Japon Kavağı          144

Brahea                                   149

Broussonetıa - Kağıt Dutu            126

Buddleıa - Kelebek Çalısı                16

Butıa Capıtata                           149

Buxus - Şimşir                            16

C

Cactacee                                  İm

Caladıum                                 159

Calathea                                 159

Callıcarpa                                 16

Callıstemon - At Kuyruğu               İğ

Calluna - Süpürge Çalısı                31

Calocedrus - Su Sediri                  95

Calycanthus - Kadeh Çiçeği             16

Camellıa - Kamelya                       17

Campanula - Çan Çiçeği                 165

Campsıs                                   71

Capparıs                                   74

Caragana - Bezelye Çalısı                17

Carpınus - Gürgen                      126

Caryopterıs - Sakal Çiçeği              17

Cassia - Sinameki                         19
Castanea - Kestane                 126-194

Casuarına-Demir Ağaç                  126

Catalpa- Sigara Ağacı                   127

Catananche                              165

Ceanothus - Kese Çiçeği                 19

Cedrus - Sedir                            87

Celastruş - Yaban Yasemini             74

Celtıs - Çitlenbik                       127

Centaurea - Peygamber Çiçeği         165

Centranthus - Mahmuz Çiçeği         165
Cephalotaxus - Yalancı Porsuk     89

Cerastıum                               165

Ceratonıa - Keçi Boynuzu              127

Ceratostıgma                             19

Cercıdıphyllum - Katsura              127

Cercıs - Erguvan                    20-127

Cereus                                   154

Chaenomeles - Süs Ayvası               20

Chamaecerasus                           44

Chamaecyparıs - Yalancı Servi      90-102
Chamaedorea 149-159
Chamaerops - Palmiye            149452

Chamamelum - Sarı Papatya            173

Chiloense                                167

Chımonanthus - Kadeh Çiçeği           16

Chlorophytum                          159

Choısıa - Portakal Çiçeği                20

Chorısıa - Floş Ağacı                   127

Chrysanthemum - Kas1mpatı           166

Cınnamomum - Kaeur Ağacı             127

Cıssus                                     74

Cıstus - Tavşanak                        21

Cıtrus                                21-127

Cıtrus Bergamıa - Bergamut           193

Cıtrus Delıcıosa                        193

Cıtrus Limon - Limon                   193

Cıtrus Medıca                           193

Citrus Mit1s                             193

Citrus Myrtifolia                       193

Citrus Paradisi - Altın Top             193

Cıtrus Retıculata - Mandalina         193

Cıtrus Sınensıs - Portakal             192

Cıtrus Unshıu                           193

Clematıs-Akasma                          %
Clerodendron-Kısmet Ağacı       22

Clma                                     160

Cocos                                149-160

Codıaeum                                 160

Colutea - Patlangaç                      22

Convallarıa-Müge                       166
Convolvulus - Gündüz Sefası       22

Corchorus-Kanarya Gülü                41

Cordylıne                           155-160

Coreopsıs - Kız Gözü                    166

Cornus - Kızılcık                     24-196

Coronılla                                  25

Cortaderıa - Pampas Otu                 35
Corylus - Fındık               25-127-199

Cotınus-Duman Ağacı                    26
Cotoneaster-Dağ Muşmulası       26

Crataegus - Geyik Dikeni            27-127
Crataegusazarolus-Ekşi Elma    194

Croton                                   160

Cryptomerıa- Kadife Çamı           92-104

Crysanthemum-Kasımpatı               166
Cupressocyparıs - Melez Servi       93

Cupressus - Servi                         93

Cycas                                     149

Cyclamen                            160-166

Cydonıa - Ayva                       20-196

Cyperus                              160-172

Cytısus - Sarısalkım                      27

D

Daboecıa                                   28

Daphne - Sırımbağı                       29

Dasylırıon Serratıfolıum               155

Datura                                     29

Delphinium-Hezeran                    166

Desmodıum - Japon Tirfili               43

Deutzıa - Havlu Püskülü                 29

Dıanthus - Karanfil                     166

Dıcentra-Kız Kalbi                       166

Dıchondra                               174

Dıeffenbachıa                            L60

Digitalis-Yüksük Otu                   166

Dıospyros Kakı - Hurma                 197

Dızygotheca                             L60

Doronıcum-Öküz Gözü                  166

Doxanta                                   71

Dracaena                            155-160

Duranta                                   30

E

Echeverıa                                155

Echınacea                                166

Echınocactus                            154

Echınops - Göktop                      166

Echıum                                   155

Edgeworthia                              30

Elaeagnus - İğde                     30-128

Elatıor                                   159

Elsholtıa                                  31

Elsıne                                    166

Eragrostıs                               174

Erica - Funda                             31

Erıgeron- Şifa Otu                      1ö7

Erınus                                    167

Erıobotrya-Malta Eriği            128-199

Erıthea- Mavi Palmiye                   149

Eryngıum-Deve Dikeni                   167

Erythea                                  149

Erythrina - Mercan Ağacı                      31

Escallonia                                  32

Eucalyptus - Okaliptüs                       128

Eulaliajaponıca                              172

Euonımus - Tapun                         32

Euphorbıa - Sütleğen                    155-160

Exochorda                                  33

F

Fab1ana                                     33

Fagus - Kayin                               128

Fatsedera                                  160

Fatsıa                                   33-161

Feıjoa - Kaymakçalı                            33

Festuca - Yumak                              172
Ficus - İncir                75-129-161-196

Foenıculum                                  173

Forsythıa - Altın Çanağı                       34

Fortunella - Kumkat                          193

Fragarıa - Çilek                              196

Fraxınus - Dış Budak                          129

Fuchsıa - Küpe                                34

Funkıa                                      168

Furcraea                                    155

G

Gaıllardıa                                  167

Gardenia                                    34

Gaultherıa                                   35

Gazanıa - Hazine Çiçeği                       1ö7

Genısta - Katırtırnağı                         35

Gentıana - Kanteron                          167

Geranium - Sardunya                         1ö7

Geum - Karanfil Otu                          167

Gınkgo - Mabet Ağacı                          %

Gledıtschıa                                 130

Grevıllea                                    35

Gunnera                                   167

Guzmanıa                                   161
Gymnocladus - Boynuz Ağacı     130

(İynerıum - Saz                           35-172

Gypsophyla - Bahar Yıldızı                    167

H

Hamamelıs - Acı Fındık                          36

Hedera - Orman Sarmaşığı                   75-161

Helenıum - Endez Otu                         167

Helıanthemum - Gün Gülü                     167

Helıopsıs - Güneş Gözü                       167

Helleborus                                  167

Hemerocallıs - Gün Güzeli                     167

Hepatıca                                    167

Heterophylla                                158

Heuchera - Ateş Feneri                        168

Hıbıscus-Hatmi                        36-130

Hıppophae - Tabani İğde                       36

Hoşta                                      168

Howea                                      150

Höyk                                      11

Hydrangea - Ortanca                      37-77

Hypericum - Koyun Kıran                       39

Hyssopus                                   173

I

Iberıs - Hünkar Beğendi                       1ğ8

Idesıa                                     130

Ilex - Çoban Püskülü                          39

Incarvıllea Delavayı                          168

Indıgofera                                  40

Inga                                          41

Inula                                        168

İ

İris - Zambak                                  168

J

Jacaranda                                    130

Iasmınum - Yasemin                              77

Jubafa                                       150

Juglans - Ceviz                            130-200

Junıperus - Ardıç                           94-1ü4

K

Kalmıa                                        41

Kennedya                                     78

Kenthıa                                  150-161

Kerrıa- Kanara Gülü                            41

Knıphofıa-Fener Çiçeği                         168
Koelreuterıa-Yalancî Sabun Ağacı 131

Kolkw1tzıa - Güzellik Çalısı                     41

Kuomı                                        199

L

Laburnum                                  41-132

Lagerstroemıa - Oya Ağacı                   41-132

Lamıum                                       168

Lamana- Ağaç Minesi                            42

Lark- Melez                                    94

Latanıa                                        150

Laurus - Defne                             42-173

Lawjdula - Lavanta                          43-173

Lavatera                                        43

Leontopodium                                168
Leftospermum - Okunuş Mersini   43

I.E3pedeza-Japon Tirfili                         43

Lfucothoe - Salkım Çalılar                      43

I.Evıstıcum                                   173

Leycesterıa                                   44

Lıatrıs                                       168

Lıbocedrus ■ Su Sediri                          95

Lıgustrcm- Kurtbağrı                       44-132

Unum - Keten                                  168

Lıppla                                         174

Uquidambar- Sığla                             132

Lırıodemjron-Lale Ağacı                        132

Lıvıstona                                     150

Lobelia                                      168

Lonıcer.^ - Hanımeli                          44-78

Lupınus-Acı Bakla                              168

Lychnıs - Yalancı Karanfil                       168

Lysımachıa-Karga Otu                          169

Lythrum                                       169

M

Magnolıa - Manolya                         46-134

Mahoberberıs                                  46

Mahonıa - Sarıboya Ağacı                        47
Malus-Elma                   47-134-197

Mandevılla                                    78

Manettıa                                      78

Melıa-Teşbih Ağacı                             134

Melıssa-Oğulotu                              173

Mentha-Nane                               173

Meryta                                      156
Mf5embryanthemum - Kaz Sağı    169

Mespeus-Muşmula                             199

Metasequoia-Çin Su Ladini                       95

Moobıota                                  107

M1l1ı                                         155

Miscanthus                                   172

Monarda                                 169

Monster                                 161

Morina                                   169

Morus - Dut                             135

Muehlenbeckıa                           78

Musa - Muz                              156

Myoporum                                48

Myrtus - Mersin                          48

N

Nandina - Cennet Bambusu              48

Nasturtium - Tere                      173

Nelumbium                               172

Nelumbo                                 172

Neoregelia                              161

Nepeta                                     169

Nephrolepıs - Eğrelti Otu              L6l

Ner1um - Zakkum                    48-135

Nıdularıum                               L6l

Nymphaea - Nilüfer                     172

O

Oenothera - Eşek Çiçeği                169

Olea Europea - Zeytin                  200

Opuntıa - Erenk İnciri                  154
Orıganum Majorana - Mercan Kösk173
Orıganum Vl1gare-Yab. Mercanköşk 174

Osmanthus                               49

Osmarea                                   49

Ostrya - Kayacık                        135

Oxalıs - Kuzukulağı                     174

P

Pachysandra                            169

Paeonıa - Şakayık   '                 49-169

Pandanus                                 L6l

Papaver - Gelincik                      169

Parkınsonıa                             135

Parrotıa - İran Demir Ağacı            135
Parthenoassus - Duvar Sarmaşığı 79

Passıflora - Çarkıfelek                  79

Paulownıa - Pavlonya                  135

Pelargonıum - Sardunya               156

Penn1setum - Hint Darısı              172

Penstemon                              169

Peperomıa                                L6l

Periploca - Yunan İpekotu              81

Pernettya                                 50

Perowskıa                                50

Phıladelphıjs - Filbahri                 50

Phıllyrea - Akça Kesme                   50

Phılodendron                            L6l

Phlox                                    169

Phoenix                             150-161

Phormium                                157

Photınıa - Alev Ağacı                    50

Phyllostachys - Bambu                  13

Physaııs                                 169

Physostegıa                             169

Phytolacca                              135

Pıcea - Ladin                         95-108

Pıerıs                                      50

Pılea                                      L6l

Pınus-Çam                          97-110

Pıstacıa - Sakız                           51

Pıttosporum                         51-135

Platanus - Çınar                        135

Platycerıum                              L6l

Platycodon                              169

Plumbago                                 81

Podranea                                 71

Poinciana                                 51

Poınsettıa                               L60

Polygala                                  51
Polygonum-Çoban Deyneği    81-169

Poncırus                                  21

Pontederia                              172

Populus - Kavak                         136

Potentilla - Pençe Çalısı                 51
Potentillaaurea-Parmak Otu    169

Pothos                                   161

Prımula-Çuha Çiçeği                    169

Prunus - Erik-Kiraz                 52-136

Prunus Amygdalus - Badem            197

Prunus Avium-Kiraz                     195

Prunus Cerasus - Visne                195

Prunus Persica-Şeftali                 202

Prunus Satıva-Erik                     203
Pseudotsuga - Duglas Göknarı     98

Pterocaria - Kanatlı Ceviz             137

Punica - Nar                         55-197

Pyracantha - Ateş Dikeni                56

Pyrethrum                               166

Pyrus - Armut                      138-200

Q

Quercus-Mese                           138
R

Raphiolephis - Hint Alnıcı               56

Rhamnus - Çehri                          56

Rheum - Ravent                         174
Rhododendron-Orman Gülü      57

Rhus - Sumak                             57

Rhynchospermum                        81

Ribes - Frenk Üzümü                     58

Robınıa-Yalancı Akasya                 141

Rosmarınuş- Biberiye               58-174

Rubus - Böğürtlen                       81

Rubus Frutıcosus - Dut                199

Rubus Ideaus - Ahududu               196

Rüdbeckıa-Güneş Şapkası               169

Ruscus - Kandak                          58

Russellıa                                    81

Ruta-Sedefotu                          174

S

Sabal                                      152

Sağına-Mercan Otu                     174

Saıntpaulıa                               L6l

Salıx-Söğüt                          59-143
Salvia Offıcınalıs - Ada Çayı    169-174

Sambucus - Mürver                      59

Sansevıerıa                               L6l

Santolına - Servi Otu                  169

Saponarı - Çöğen                       170

Sarcococca                               59

Sasa - Bodur Bambu                      13

Satureja                                 174

Saxıfraga - Taşkıran                    170

Scabıosa - Uyuz Otu                   1701

Schefflera                               L6l

Schınus-Biber Ağacı                    143

Schızostylıs                             170

Scıadopıtys - Şemsiye Çamı              99

Scındapsus                              161

Sedum-Dam Koruğu                     170

Sempervıvum                            170

Senecıo                                   59

Sequoıa                                   99

Sequoıadendron- Mamut Ağacı    99

Sesbania                                  60

Silene - Nakil                           170

Sınarundınarıa                           13

Sklmmıa                                     60

Solanım - Patlıcan                   60-81

Solıdago - Sarı Çomak                  170

Sophora                                 144

Sorbus - Üvez                      144-203

Spartıum - Katırtırnağı                 60

Spathıphyllum                           L6l

Spıraea - Keçi Sakalı                     61

Stachys - Kestre                        170

Stephanandra                            62

Sterculıa                                144

Sterlıtzıa                               157

Stranvaesıa                              62

Streptosolen                            62

Symphorıcarpos                          62

Syrınga-Leylak                           63

T

Tamarıx-Ilgın                        64-145

Tangelı                                  193

Taxodium-Bataklık Servisi              99

Taxus - Porsuk                     100-112

Tecomarıa                                71

Teucrıum                                 64

Thunbergıa                               82

Thuya-Mazı                         100-113

Thymus - Kekik                          174

Tıbouchına                               64

Tılıa - Ihlamur                          14?

Trachycarpus Fortuneı                152

Tradescantıavırgınıana                170

Trıtoma                                  168

Trollıus- Altın Top                     170

Tsuga                               101-113

U

Ulmus-Kara Ağaç                        146

Unguıs                                    71

V

Vaccynum - Yaban Mersini             199

Valerıana-Kedi Otu                     174

Veronica-Yavşan Otu               65-170

Vıburnum - Kartopu                     65
V1nca - Cezayir Menekşesi      82-170

Viola-Menekşe                          170

Vırgata                                  169

Vitex - Yemen Safranı                   67

Vıtıs - Asma                               82

Vıtıs Vınıfera - Üzüm                   203

Vrıesıa                                   161

Washingtonia                           152

Weigelia-Gelin Tacı                      67

Wisteria - Mor Salkım                   82

Y

Yucca - Avize                            157
Z

Zelkova - Zelkova                       146

Zızyphussatıva-Ünnap                  196

 

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com