Kemeraltı üst örtü... Yarışma !..

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 20 Haziran 2008

İletişim
Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:1 35250 Konak - İzmir
Telefon: 0232 445 01 87
Faks: 0232 293 13 17
E-posta: tarihselcevre@gmail.com
Web Sitesi: www.izmir.bel.tr/Single...

İzmir Büyükşehir  Belediyesi'nin düzenlediği Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" uyarınca düzenlenmekte ve serbest ulusal, tek kademeli bir fikir yarışmasıdır. Yarışmanın konusu, İzmir’in geleneksel tarihi kent merkezi olan Kemeraltı Çarşısı’nda yer alan yaya dolaşım alanlarında gerekli donatı elemanlarıyla birlikte bir üst örtü tasarımı olarak belirlendi.

 

KEMERALTI ÇARŞISI

ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi

2008

 

 

İÇİNDEKİLER

 

A.  GİRİŞ

 

B.   YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1.      Yarışmanın Konusu ve Yeri, Amacı, Şekli ve Türü

2.      Yarışmaya Katılma Şartları

3.      Yarışma Jürisi

4.      Yarışma Takvimi

5.      Yarışmacılara Verilecek Belgeler

6.      Yarışmacılardan İstenenler ve Nitelikleri

7.      Kimlik Zarfı

8.      Ödüller

9.      Yarışma Dışı Bırakma Koşulları

10.  Yarışmaya İlişkin Diğer Konular

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           A. GİRİŞ


KEMERALTI ÇARŞISI

ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI

 

 

A. GİRİŞ

 

17 yy. da, İzmir’in ticari dinamikleri doğrultusunda oluşan ve uzun yıllar boyunca kentin tek ticari merkezi olma özelliğini sürdüren Kemeraltı Çarşısı tarihi kimliğini korumayı başarmış olmasına rağmen ekonomik, sosyal ve fiziksel eskimeye uğramış ve prestijini yitirmiştir. Bu dönüşümün ilk tetikleyicisi 19. yy. dan itibaren kentin ticari vizyonunda yaşanan değişiklikler olmakla beraber, bugün gelinen noktada; bakımsızlık, göç nedeniyle yaşanan mülkiyet değişikleri ve de son dönemlerde kent çeperlerinde oluşturulan kapalı alışveriş merkezlerinin yarattığı çekim oldukça etkilidir.

 

17.11.1978 tarih ve A-1373 sayılı kararla Kentsel sit olarak ilan edilen Kemeraltı ve Çevresi, son olarak 01.10.2007 tarih 12668 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5366 sayılı kanunun 2. maddesine göre yenileme alanı olarak belirlenmiştir. Yenileme Alanı; 30.01.2002 tarih ve 9728 sayılı ve 04.11.2004 tarih ve 152 sayılı kararlar ile 1., 2. ve 3. derece arkeolojik ve doğal sit olarak belirlenmiş Kadifekale, Agora, Tiyatro, Stadyum, Altınyol ve Varyant bölgelerini de bünyesinde barındırmaktadır.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemeraltı Çarşısı ve Çevresine yönelik belirlediği vizyon, zamanla fiziksel, sosyal ve ekonomik eskimeye ve bozulmaya uğramış olan bu alanı canlandırmak, eski ticari gücünü tekrar kazanmasını sağlamak, ticari merkez vurgusunu güçlendirerek çekim potansiyelini artırmak, bölgede yer alan tarihi ve kültürel mirası korumak, kent ile entegrasyonunu kurgulayarak bunu bir turizm girdisine dönüştürmek ve çağdaş kentsel tasarım kriterlerine uygunluğunu sağlamak özelinde şekillenmiştir.  İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin alan özelinde başlattıkları planlama çalışmalarında bu görüşler belirleyici olmuştur.

 

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ile Nazım Plan Şube Müdürlüğü tarafından, İzmir kentinin tarihi merkezini oluşturan Kemeraltı ve çevresine ilişkin, yaklaşık 272 ha. alanı içeren, 1/5000 ölçekli İzmir Konak - Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Kemeraltı 2.etap bölgesinde ulaşım kararlarının ve Kadifekale-Antik Tiyatro ve çevresinin kullanım kararlarının irdelendiği 1/5000 ölçekli İzmir Konak - Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu yapılmıştır. Nazım İmar Planı sınırları içerisinde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2005 tarih ve 05.702 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Agora ve Çevresi Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2008 tarih ve 01.684 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Kadifekale-Tiyatro ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı onanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, yine Nazım İmar Planı sınırları içerisinde; Konak Meydanı, Fevzipaşa Caddesi, Eşrefpaşa Caddesi arasındaki alanı içeren Kemeraltı 1. Etap bölgesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Konak Belediyesi tarafından hazırlanmış olup, Konak Belediye Meclisi’nin 28.06.2004 tarih ve 4889/5336 sayılı kararı, İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.07.2005 tarih ve 732 sayılı kararı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2005 tarih ve 05.1020 sayılı kararı ile onanmıştır. İkiçeşmelik Caddesi, Fevzipaşa Bulvarı ve 3.derece arkeolojik + kentsel sit alanı arasında kalan alanı içeren, 2. ve 3. etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları ise Konak Belediyesi tarafından halen sürdürülmekte olup kısa sürede tamamlanacaktır.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısının ana aksını oluşturan Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan, zamanla bozulmaya uğramış ve çeşitli eklentilerle dönüşmüş tarihi yapılara hak ettikleri bakımı, özeni göstermek ve özgün kimliklerini ortaya çıkarmak amacıyla Kemeraltı Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi’ni başlatmıştır. Çalışmalarına 2006 yılında başlanmış olan bu proje 4 etap halinde programlanmıştır. İlk etap projesinin uygulaması bitirilmiş, 2. etap projesi İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.01.2008 tarih ve 2929 sayılı kararı ile onanmış, 3 ve 4. etap projelendirme çalışmaları ise halen devam etmektedir. Anafartalar Caddesi 1.etabında başlayan ve giderek arka sokaklara da yayılması hedeflenen bu proje kapsamında tarihsel dokunun algılanmasını olumsuz etkileyen, dokunun karakterini bozan eklentiler kaldırılmıştır.  Yapıların sıva ve boyaları özgün yapısına uygun olarak yenilenmiş, cumba, kepenk ve doğrama gibi ahşap yüzeyler onarılmış, binanın orijinal halinde var olup zamanla kaybolmuş eksik elemanlar benzer malzemeler kullanılarak tamamlanmış, yıpranmış olanlar değiştirilmiştir. Yapıların cephelerine rastgele asılmış ve görüntü kirliliği yaratan tabelalar ile ışıklı panoların tümü kaldırılarak yerlerine yeni bir yönetmelikle tanımlanan ölçü ve biçimlerde reklâm panolarının asılması sağlanmıştır.

 

İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması dahil tüm bu çalışmalarda hedeflenen, mimari ve tarihi değeri olan yapıların gün yüzüne çıkarılıp algılanabilir duruma getirilmesi, aynı zamanda Kemeraltı Çarşısı’nın tarihi atmosferinin yeniden canlandırılmasıdır.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. YARIŞMA ŞARTNAMESİ


KEMERALTI ÇARŞISI

ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI

 

 

B. YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

1. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ, AMACI, ŞEKLİ VE TÜRÜ

1.1. YARIŞMANIN KONUSU

İzmir’in geleneksel tarihi kent merkezi olan Kemeraltı Çarşısı’nda yer alan yaya dolaşım alanlarında gerekli donatı elemanlarıyla birlikte bir üst örtü tasarımıdır.

 

1.2. YARIŞMANIN YERİ VE SINIRLARI

İzmir Kemeraltı Kentsel Sit Alanı ile üçüncü derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan ve ekli paftada sınırları belirtilen Kemeraltı Çarşısı bütünü dikkate alınarak önerilecek tasarımlar aynı paftada işaretlenmiş üç farklı bölgede örneklenecektir.

 

1.3. YARIŞMANIN AMACI

Yarışma alanı içerisinde başta alışveriş olmak üzere dış mekân etkinliklerini gerçekleştirirken gerek kullanıcıların gerekse dükkânların karşılaştığı, özellikle güneş gibi, doğal koşullara dayalı olumsuz faktörlerin denetim altına alınması ve yaya mekânlarının gerektirdiği çağdaş donatı elemanlarının tasarım önerilerinin üretilmesidir.

 

1.4. YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ uyarınca düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal, tek kademeli bir fikir yarışmasıdır.

2. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıda sıralanan şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Grup katılımlarda katılımcıların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tümüne uymaları zorunludur. Grup katılımlarda, yönetim ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, yarışmacılardan birinin grup temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Katılımcıların her biri yönetime karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

 

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odasının üyesi olması, tek katılımcıların ve ekip katılımlarda ekip başının TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası üyesi olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmaması zorunludur.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışma Şartnamesi’nde öngörülen özel koşullara uymak,

f) Şartname alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da, öneri projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

 

 

 

 

 

 

3. YARIŞMA JÜRİSİ

3.1. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Aziz KOCAOĞLU                : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Muzaffer TUNÇAĞ                        : İzmir Konak Belediye Başkanı

Ali Rıza GÜLERMAN          : İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Fügen SELVİTOPU              : İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi                                              Başkanı

Hasan TOPAL                     : Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı

Mehmet GÜLAYLAR         : Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı

 

3.2. ASİL JÜRİ ÜYELERİ

Y. Mimar Cem AÇIKKOL

Doç. Dr. Mehmet ASATEKİN

Y. Mimar Oktay EKİNCİ

Prof. Dr. Ahmet EYÜCE (Jüri Başkanı)

Prof. Dr. Emel GÖKSU

Dr. Dürrin SÜER KILIÇ

Y. Müh. Mimar Ersin PÖĞÜN

 

3.3. YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Y. Mimar Erdal Onur DİKTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Nursen KAYA

Mimar Murat ÖZYILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Ebru YILMAZ

 

3.4. RAPORTÖRLER

Berna BOZKURT, Mimar

Emre GÜNDAY, Mimar

Dr. H. Gökhan KUTLU, Mimar

 

 

 

4. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi                                                : 21.04.2008

Son Soru Sorma Tarihi                                                     : 09.05.2008, 17.00

Yanıtların Verileceği Son Tarih                                     : 19.05.2008, 17.00

Son Yer Görme Tarihi                                                      : 20.06.2008, 17.00

Tasarımların Teslim Tarihi                                                : 23.07.2008, 17.00

Jürinin Toplanacağı Tarih                                              : 29.07.2008, 09.30

Yarışmanın Sonuçlarının İlan Tarihi                            : 07.08.2008, 17.00

Sergi Açılışı, Kolokyum, Ödül Töreni Tarihi ve Yeri   : 06.09.2008, 13.00 İzmir

                                                                                                Enternasyonal Fuarı

Serginin Kapanış Tarihi                                                    : 14.09.2008, 17.00

 

5. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

5.1. Yarışma Şartnamesi,

5.2. Yarışma alan sınırlarını gösteren harita,

5.3. Yarışma alanına ilişkin hâlihazır harita,

5.4. 1/5000 ölçekli İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı,

5.5. 1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı,

5.6. Kemeraltı Bölgesi Trafik Düzenleme Planı,

5.7. Yarışma alanı ve çevresine ait fotoğraflar,

5.8. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nde 1938 yılından beri yapılan gözlemlerin klimatolojik özeti.

 

6. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER VE NİTELİKLERİ

6.1. ALANIN TASARIMINA YÖNELİK TALEPLER

6.1.1. Üst Örtü Tasarımı

Yarışmacılar yarışma alanında öncelikle güneş olmak üzere doğal koşullara dayalı sorunların önüne geçmek amacıyla idare tarafından belirtilmiş her üç bölgede üst örtü tasarımı geliştireceklerdir. Yarışmacılar üst örtü önerilerini geliştirirken aşağıda belirtilen tasarım önceliklerini göz önünde bulundurmalıdırlar.

Önerilen üst örtü;

  • Yarışma alanı içerisinde yer alan yapılara ek bir yük getirmeden, yatay ve dikey stabilitesini kendi içinde sağlayacak bir taşıyıcı sistem çözümüne sahip olmalıdır.
  • Mevcut yapı yüzeylerinin mimari özelliklerinin algılanmasının önüne geçmemelidir.
  • Plan notlarında da belirtildiği gibi sabit bir örtü niteliğinde olmayıp, gerektiğinde gökyüzü ile ilişkilenmeyi sağlayacak açıklıkları içermelidir.
  • Güneş ışığından koruma amaçlı çözümler, tarihi yapıların doğal aydınlanma olanaklarını kısıtlamamalıdır.

 

Üst örtü tasarımı 1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında hazırlanan ve Kentsel Tasarım Rehberi’nde belirtilen esaslara uygun olmalıdır. Kentsel Tasarım Rehberi’nde üst örtünün sahip olması gereken nitelikler aşağıda verilmiştir.

 

Yaya kullanım yoğunluğunun fazla olduğu (özellikle I. ve II. numaralı plan bölgelerinde yani ticari) bölgelerde, gündüz saatlerinde gölge oluşturarak kullanım rahatlığı oluşturmak amacıyla üst örtü sistemleri oluşturulmalıdır. Sıcak ve güneşli yaz iklimine sahip İzmir’de,  Kemeraltı genelinde (özellikle ticaret bölgesinde) yaygın biçimde kullanılan güneşlik ve brandalar bu sistemin gerekliliğine işaret etmektedir.

Uygulanan üst örtü sistemleri hava hareketini durduracak şekilde tamamen kapalı ya da zemin katların güneş ışığı almalarını engelleyecek biçimde koyu ve kapatıcı olmamalıdır. Amaç güneşten (ve kısmen yağmurdan) korunmak ve daha tanımlı mekânlar oluşturmaktır.

Hanların avlularında ve küçük kent meydanlarında yapılarla bütünleşecek biçimde sabit sürgülü, açılıp kapanabilir perdeli sistemler tercih edilmeli, yer yer bu sabit örtüler örtücü-sarılıcı bitkiler ile bütünleştirilmelidirler. Ancak sembolik yapıların (cami, han, hamam vb.) yakın çevrelerinde, bunların perspektiflerini kapatacak şekilde sabit üst örtüler uygulanmamalı duvar cephelerine asılan modeller tercih edilmelidir.

Bazıları (Kuyumcular Çarşısı gibi) bir araya gelerek sokağı polikarbonat şeffaf örtü ile örtmüşlerdir. Birçok yerde ise, daha basit uygun ve beğenilen bir çözüme gidilmiş, birkaç noktada dikilen sarmaşıklarla sokak gölgelik hale getirilmiştir. Bu çözüm yaprağını kışın döken bitkiler sayesinde kışın sokağın aydınlanmasını sağlamaktadır. Hisarönü ve civarında, Kestelli caddesi girişinde iyi örnekleri vardır. Bu uygulamanın tarihi binaları kısmen de olsa görünür kılması nedeniyle de diğer uygulamalara üstünlüğü vardır. Tabiatıyla uygulamaların sokaklara itfaiye ve çöp arabası gibi yüksek araçların girmelerini engellemeyecek şekilde yapılmaları gerekmektedir.

 

Bunun yanı sıra 1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Raporu ekinde yer alan Plan Notları’nda, Bölgelere Ait Özel Yapılaşma Koşulları başlığı altında üst örtüye yönelik bir takım sınırlamalar getirilmiştir.

 

c3- Tarihi niteliği bulunan avlulu yapılarda avluların üstü örtülemez.

c4- Avlulu olarak yapılaşmış (tarihi niteliği bulunmayan) veya yeni yapılacak yapılarda avluların üstü şeffaf veya yarı şeffaf olarak, hava sirkülâsyonu sağlanacak biçimde ve de estetik kurallara uygun olarak kapatılabilir.

c5- Tescilli yapıların yoğun olarak bulunduğu veya tarihi niteliği bulunan yapılara bitişik olarak geçen sokaklarda sabit çatı örtüsü yapılamaz. Gerekirse bu tür sokaklarda açılır kapanır örtüler veya bitkilendirme ile gölgelendirme sağlanır.

c6- Sabit sokak örtüleri araçların girme olasılığı bulunmayan sokaklarda ve sadece perakende ticaret bölgelerinde uygulanabilir.

 

Üst örtünün uygulanacağı sokaklar ekte yer alan haritada gösterilmiştir. Bu sokakların birçoğu hâlihazırda esnaf tarafından geliştirilen çeşitli yöntemler  (branda, eternit vb. malzemeler) ile örtülmüş durumdadır. Bu durum bölgenin kentsel ve tarihi niteliğini olumsuz yönde etkilediği gibi yangın gibi faktörler özelinde halk sağlığını tehdit eden bir durum arz etmektedir. Bu kapsamda önerilecek üst örtüde seçilecek malzemenin yangın dayanımlı olması gerekmektedir.

 

6.1.2. Kentsel Donatılar:

Yarışmacılardan, alan içinde kullanılacak zemin kaplaması (ana zemin kaplama malzemesi olarak ‘Bergama gri’ adıyla da bilinen patineli granit kullanılacaktır. Yarışmacılar, isteğe bağlı olarak ilave malzemeler kullanılabilirler.), oturma-dinlenme grupları, aydınlatma, çöp kutuları, çiçeklikler,  plastik sanat öğeleri gibi kent mobilyaları özelinde çağdaş fikirler üretmeleri beklenmektedir. Tasarımın bütününde engelli kullanımları göz önünde bulundurulmalıdır.

 

6.1.2.1. Oturma-Dinlenme

Yarışmacılardan, uygun görülen alanlarda oturma ve dinlenme ihtiyacına cevap verecek eleman veya eleman gruplarının tasarlanması istenmektedir.

 

6.1.2.2. Aydınlatma        

Yarışmacılardan, yarışma alanının fonksiyonel ve mekânsal yapısı ile örtüşen aydınlatma elemanı önerileri geliştirmesi beklenmektedir. Ancak aydınlatma salt armatür seçimine indirgenmeden temel kriterler çerçevesinde belirlenmeli, kararlar konu özelinde gerçekleştirilecek uygulamaya yönelik çalışmalara altlık olabilecek nitelik ve ölçekte ifade edilmelidir.

 

6.1.3. Meydan Düzenlemeleri

Yarışmacılardan ekli paftada işaretlenen üç bölgede yer alan meydan-meydancıkların fiziksel niteliklerini ve kullanım düzeylerini artırmaya yönelik çözümleri önermeleri beklenmektedir.

 

6.2. TESLİM EDİLECEK DÖKÜMANLAR

6.2.1. 1/200 Ölçekli Öneri Proje

İdare tarafından belirlenen üç alan için 1/200 ölçekte plan, yakın çevrenin ifade edildiği kesitler ve perspektifler çizilecektir.

 

6.2.2. Üst Örtü Önerisi

Üst örtü önerisini, uygulamaya yönelik olarak ifade edecek yeterlilikte ve ölçekte plan, kesit ve sistem detayları çizilecektir.

 

6.2.3. Rapor

Yarışmacılar, şartname ve eklerinde verilen bilgiler ve paftalarda yeterli olarak açıklanan konuların yinelenmesinden kaçınarak, konu ile doğrudan ilişkili açıklamaları kapsamak üzere hazırlayacağı raporda, amaçlarını ve yorumlarını, konuyu nasıl çözümlediklerini, önerilerindeki tasarım ilkelerini ve çizimler aracılığıyla ifade edemedikleri düşüncelerini sunacaklardır. Resim ve şemalar ile desteklenebilecek olan rapor, 10 A4 sayfasını geçmeyecek şekilde düzenlenebileceği gibi, çizim paftaları üzerinde de yer alabilir. A4 formatında hazırlanmış rapor CD ortamında da teslim edilecektir.

 

6.3. ÇİZİM TEKNİĞİ VE SUNUŞ

Çizim tekniği ve renk kullanımı serbesttir. Çizimler yatay olarak kullanılan fotobloklanmış maksimum 4 adet A0’dan oluşacak ve ayrıca tiff formatında, 150dpi çözünürlükte, CD-DVD ortamında da teslim edilecektir. 

 

7. KİMLİK ZARFI

Yarışmacıların, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “KEMERALTI ÇARŞISI ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI (büyük harf ile yazı tipi ‘Century Gothic’-kalın, yazı tipi boyutu 12) başlığı bulunan bir zarfın içine;

a. Yarışma Şartları’nı okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirten imzalı Belge’yi,

b. Ad ve Soyadlarını,

c. Mezun oldukları okulun adını ve diploma numaralarını,

d. Üyesi oldukları oda sicil numaralarını,

      e. İlgili meslek odasınca düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin Oda Üye Belgesi’ni (2008 yılı için),

f. Posta adresi ve e-posta adreslerini,

                  g. Şartname Bedeli’ne ait makbuzun (ya da dekontun) fotokopisini,

                  h.Yer görme bedelinin ödenmesi için banka hesap numarası, koymaları gereklidir.

 

Grup katılımlarda, grup temsilcisi belirtilerek, ortakların her birinin ismi yazılacaktır.

 

Jüri yarışma sonuçlarını ilan edinceye kadar, tüm yarışma süresince yarışmacıların kimliği gizli tutulacaktır. Yarışma sonunda, ödül kazanamasa da projesinin adı açıklanarak sergilenmesini isteyen yarışmacılar kimlik zarfı üzerindeki rumuzun altına büyük harf ile yazı tipi ‘Century Gothic’-kalın, yazı tipi boyutu 14 olacak şekilde  “AÇILABİLİR” sözcüğünü yazacaklardır.

 

8. ÖDÜLLER

8.1. ÖDÜL

8 adet eşdeğer ödül olup, bir ödül 25.000 YTL’dir.

 

 

 

8.2. ÖDÜL ÜCRETLERİNİN NASIL ÖDENECEĞİ

Yarışma sonucunun açıklanmasından itibaren en geç 30 iş günü içinde kazananların ödülleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce net olarak ödenecektir.

 

9. YARIŞMA DIŞI BIRAKMA KOŞULLARI

9.1. Şartnamenin 2. maddesine uyulmaması ve 6. maddesinde tasarımla ilgili olarak istenilenler ile 7. maddede istenilen kimlik zarfından herhangi birinin eksik olması,

9.2. Paftaların ve raporun herhangi bir yerinde proje sahibinin kimliğini somut olarak belirten bir işaret bulunması halinde proje yarışma dışı bırakılır.

 

10. YARIŞMAYA İLİŞKİN DİĞER KONULAR

10.1. BAŞVURU BİLGİLERİ

Yarışmaya katılmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğü’ne başvurarak ad, soyad ve adreslerini yazdırıp 50 YTL karşılığında Yarışma Şartnamesi ve eklerini alabileceklerdir.

 

10.2. YER GÖRME ZORUNLULUĞU

Yarışmacılar, yarışma alanını görmek zorundadırlar. Yer görme belgesi, 20.06.2008 tarihine, saat 17.00’ye kadar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğü’nden alınacaktır. Yarışmacılar bu belgeyi üzerinde rumuz ve KEMERALTI ÇARŞISI ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI YER GÖRME BELGESİ (büyük harf ile yazı tipi ‘Century Gothic’-kalın, yazı tipi boyutu 12)  ibaresi yazılı bir zarf içine koyarak proje ve kimlik zarfları ile birlikte yarışma raportörlüğüne teslim edeceklerdir.

Yarışmalar Yönetmeliğine dayanarak, yarışmaya katılanların yer görmeye ilişkin yollukları 35YTL’dir ve idare tarafından, yarışma sonucunun açıklanmasından itibaren en geç 30 iş günü içinde, yarışmacıların banka hesap numaralarına ödenecektir.

 

10.3. SORU SORMA

Yarışmacılar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili sorularını Yarışma Raportörlüğü’ne veya [tarihselcevre@gmail.com] adresine yazılı olarak ileteceklerdir. Yanıtlar, yarışma takviminde belirtilen tarihte, soru soranın kimliği belirtilmeksizin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde [http://www.izmir.bel.tr] yayınlanacak, şartname almış kişilere posta ile gönderilecektir. Yanıtların yayınlanmasından sonra yarışma verileri ve koşullarında hiçbir değişiklik yapılamaz.

 

10.4. PROJELERİN TESLİMİ

Yarışmacılar proje ve eklerini, en son yarışma takviminde belirtilen tarih ve saate kadar olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak İzmir 35250” adresine teslim edeceklerdir. Posta ve kargo ile gönderilen projelerin teslim gününde saat 17.00’ye kadar postaya veya kargoya verilmiş olması ve en geç 20.07.2008 (teslim gününden sonraki 2 gün) tarihine kadar yarışma raportörlüğünün eline geçmiş olması gerekmektedir. Kargo veya posta ile ilgili teslim alındı belgesinin projelerin teslim gününde saat 17:00'ye kadar yarışma raportörlüğüne ait 0232  2931317 numaraya fax çekilmesi zorunludur. Belirtilen zamanda yarışma raportörlüğüne ulaşmamış projeler yarışma dışı bırakılacaktır. Posta ya da diğer sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

 

10.5. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Projelerin her paftasının ve raporlarda her sayfanın, zarfların her birinin ve ambalajların sağ üst köşelerine 5 rakamlı bir “RUMUZ” yazılacaktır. Rumuz, (yazı tipi‘Century Gothic’-kalın, yazı tipi boyutu 20 ile) 1cmx4cm ebadında, raporlar ve zarflar üzerine yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

 

Ambalajların üzerine, projenin rumuzu ile “KEMERALTI ÇARŞISI ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” ibaresi ile “İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak İzmir 35250” adresi yazılacaktır.

 

Projeler, Kimlik Zarfları ve Yer Görme Belgesi Zarfları ayrı ayrı kıvrılmadan ve düz olarak tek bir ambalaj içinde, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecektir.

 

10.6. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Jüri çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra, bu raporun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilmesini sağlayacaktır.

 

10.7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Yarışmayı düzenleyen idare ile yarışmacılar arasında doğan anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri’nde Hakem-Bilirkişi yoluyla çözülecektir.

 

10.8. PROJELERİN GERİ GÖNDERİLMESİ

Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde yarışmayı çıkartan idareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

 

10.9 ADRES, TELEFON, FAX, e-posta

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak-İzmir 35250, Tel: 0232 445 01 87 Fax: 0232 293 13 17 tarihselcevre@gmail.com

 

 

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com