Yaygınlaşıyor... Bitkisel arıtma sistemleri

Doğal Arıtma Sistemleri, doğayı taklit ederek geliştirilmiş basit sistemler.

Bitkisel arıtma

Kirli suların arıtımı için kullanılan gelişmiş sistemlerin maliyeti ve işletme giderlerinin yüksek oluşu yanında, nitelikli insan işgücüne gereksinim duyulması nedeniyle, özellikle küçük yerleşim merkezlerinde yukarıda sözü edilen arıtma sistemleri işletilememektedir. Bu nedenle alternatif bir çözüm olarak; doğal arıtma sistemleri gündeme geliyorr. Doğal Arıtma Sistemi; “Yapay Sulak Alanlarda Bitkiler ile Atık Suların Arıtımı”  olarak tanımlanabilir. 

Doğal Arıtma Sistemleri, doğayı  taklit ederek geliştirilmiş basit sistemlerdir. Bu sistemler, bitkisel arıtma sistemi ya da ekili sulak alanlar olarak da tanımlanmaktadır. Karmaşık görünen yapılarına ve birçok mekanik ekipmana rağmen arıtma tesisleri ile yapılmaya çalışan, bir nevi doğanın yaptığı işi taklit etmek veya hızlandırmaktan ibaret.

Bu tip sistemler tasarlanırken doğayı esas almakta veya biyolojik arıtma sistemlerinde olduğu gibi atık su içindeki organik maddeleri parçalamak için doğadaki mikroorganizmaların yoğun bir kültürünü kullanmak.

Sulak alanların ana bileşenleri…

  • bitkiler (sualtı veya su yüzeyindeki bitkiler),
  • toprak (veya dolgu malzemesi)
  • hidroloji olarak tanımlanabilir

Sucul bitkiler, sulak alanların önemli bileşenlerindendir. Besinleri kendi büyümeleri için tutmanın yanında, besin dönüşümündeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerde besinleri azaltıcı etkide bulunurlar. Sulak alan içinde, su akışına direnç gösterirler, bekleme sürelerini artırırlar ve askıda katı maddelerin çökelmesini kolaylaştırıyor.

Sistemin avantajları…

  • İnşası basit ve ucuz,
  • Enerji ihtiyacı ve işletme giderleri oldukça düşük,
  • Çevre ile uyumlu, 
  • İşletmesinde nitelikli işgücüne gereksinim duyulmaması

Projelendirmenin bölgesel koşullara uygun olması ve aşırı su yüklenmemesi koşuluyla suda bulunan patojenleri elimine etmede etkili olduğu kabul ediliyor. Tek dezavantajı ise tesisin geniş alanları işgal etmesidir.

Maliyet…

Doğal arıtma sistemlerinin inşası ucuz ve kolay. Doğal arıtma sistemleri ile ekonomik anlamda klasik arıtma sistemlerine göre yatırım maliyetlerinde %65-70 civarında tasarruf sağlanıyor. İşletme maliyetleri açısından ise 4 kat avantajı var. Buna göre, normal arıtma sisteminin %25 maliyeti ile bu sistem işletilebiliyor.

 

Güvenilirlik…

Özellikle nüfusu az yerleşim yerlerinde uygulanan paket arıtma sistemlerinin en önemli sorunlarından biri, değişken organik ve hidrolik yüklemeler. Yapay sulak alanlar ise ani değişimlere karşı oldukça toleranslı.  Bu nedenle düşük nüfuslu yerleşim birimlerinde güvenle uygulanabilir.

Türkiye’de yürütülen Doğal Arıtma çalışmaları içinde Menemen topraksu enstitüsü nüfusu 2000’i geçmeyen kırsal yerleşim yerleri (veya buna eşdeğer turizm ve sanayi tesisleri) dahil olmak üzere, evsel veya organik kökenli endüstriyel atık suların arıtılmasında proje tasarım ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Detaylar için tıklayınız…

 

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com