Gazi Yerleşkesi İle İlgili Ankara 11. İdare Mahkemesi İptal Kararı Verdi

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ YERLEŞKESİNİN SİT KORUMA STATÜSÜNÜ DEĞİŞTİREN ANKARA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI BÖLGE KORUMA KURULU KARARININ İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ KARARINA YÖNELİK ODA GENEL MERKEZİNDE BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü Gazi Yerleşkesinin 1 inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Koruma Statüsünün, 3 üncü Derece Doğal Sit Koruma Statüsüne düşürülmesine dair Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulunun 11.08.2011 tarih ve 6281 sayılı kararı, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 17/02/2014 tarihli E:2011/2080, K:2014/168 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Böylece ormancılığımızın kurumsal hafızası olan Gazi Yerleşkesinin sit koruma statüsü, eskiden olduğu gibi 1 inci derece Doğal ve Tarihi Sit olduğu hususu İdare Mahkemesince de tespit edilmiştir. Ancak ne yazık ki, yerleşkenin doğal dokusunun çok büyük kısmı geri dönülmeyecek biçimde yok edilmiştir.

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com