Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlemen yarışma 05.09.2011 tarihinde sonuçlanacak

“ÇAMLICA TEPESİ TV RADYO KULESİ FİKİR PROJESİ” İŞİNE AİT DÜZELTME İLANI ÖDÜLLER: 1. Ödül 100.000 TL (Yüzbin Türk Lirası) 2. Ödül 65.000 TL (Altmışbeşbin Türk Lirası) 3. Ödül 45.000 TL (Kırkbeşbin Türk Lirası) MANSİYONLAR: 1. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) 2. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) 3. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden ödüller net olarak ödenecektir. YARIŞMANIN ADI ve TÜRÜ : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.Maddesi ve “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri” Yönetmeliğine dayanılarak, Ulusal ve Tek Aşamalı olarak düzenlenen “Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi” dir. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr.Adem BAŞTÜRK İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa KARA Üsküdar Belediye Başkanı Hakkı TOK İ.B.B. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı M.Habib SOLUK Ulaştırma Bakanı Mustafa FIRAT Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Atilla ÇELİK Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür ASLİ JÜRİ ÜYELERİ Süha ÖZKAN Mimar Şulan KOLATAN Mimar İlhan ZEYBEKOĞLU Mimar Cengiz YETKEN Mimar Prof.Dr.Zekai CELEP İnş.Müh. - İstanbul Teknik Üniversitesi Niyazi PARLAR İnş.Müh. - İnş.Müh.Odası Temsilcisi Doç.Dr.Pelin Pınar ÖZDEN Şehir Plancısı - Şehir Plancıları Odası Temsilcisi YEDEK JÜRİ ÜYELERİ Doç.Dr.ÖzlemEREN Mimar - Mimar Sinan Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.İmre Özbek EREN Mimar - Mimar Sinan Üniversitesi H.Fikret TUNCER İnş.Müh. - İnş.Müh.Odası Temsilcisi Erhan DEMİRDİZEN Y.Şehir Plancısı - Şehir Plancıları Odası Temsilcisi RAPORTÖRLER Hidayet TURPOĞLU Y.Mimar Filiz TAŞ Mimar RAPORTÖR YARDIMCILARI Naile Çetik Elektrik Mühendisi ÖDÜLLER: 1. Ödül 100.000 TL (Yüzbin Türk Lirası) 2. Ödül 65.000 TL (Altmışbeşbin Türk Lirası) 3. Ödül 45.000 TL (Kırkbeşbin Türk Lirası) MANSİYONLAR: 1. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) 2. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) 3. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) Proje yarışması hizmet alımı işi olduğundan ödüllerle ilgili yapılacak ödemelerde Gelir Vergisi Kanunun 94/2-a maddesine göre % 17 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. YARIŞMANIN KONUSU: Büyük Çamlıca Tepesi üzerinde Kule yüksekliği zemin kotundan antenin en üst noktasına kadar 340m (%5 tolerans ile 323m -357m kabul edilebilir) olan ve kent siluetine olumlu katkıda bulunacak bir kule yapısı tasarımıdır. . YARIŞMANIN ALANI : Çamlıca Tepesi TV ve Radyo Kulesi Fikir Projesi yarışma alanı; İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çamlıca mevkii,155 pafta, 803 ada içerisinde 122.764 m2 lik kentsel tasarım alanı ve 14.000 m2 lik kule tasarım alanıdır. YARIŞMA TAKVİMİ: Yarışmanın başlangıç tarihi :11.04.2011 Şartname alımı için son tarih :10.05.2011 Sorular için son tarih :23.05.2011 Soruların yanıtlanması için son tarih :02.06.2011 Teslim tarihi :05.09.2011 Jürinin değerlendirmesi :19.09.2011 Sonuçların ilanı :03.10.2011 YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : Yarışmayı Düzenleyen İdare : İBB – ETÜD ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ Proje Yönetim : İBB – ETÜD ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ Posta Adresi : Merter Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No:77 34169 Güngören İrtibat Telefon Numarası : (0212) 4499944- 4499959 - 4499960 Faks Numarası : (0212) 449 51 97 Elektronik Posta Adresi : camlicakule@ibb.gov.tr YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI : Katılımcılar tarafından, Çamlıca Tepesi TV ve Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması için, şartname bedeli olan 100 TL (Yüz Türk Lirası) VAKIFLAR BANKASI 99010 no.lu hesaba yatırılarak; dekont, isim ve adres ile birlikte 10.05.2011 günü saat 17.00 ‘e kadar yukarıda belirtilen adrese teslim edilerek yarışmaya ait web sayfasındaki yarışma dökümanlarına erişim için gerekli olan Web şifresi alınacaktır. Not:İhtiyaç olduğu takdirde; İng Bank Fatih Şubesi İban No TR 4700 0990 0457 4640 0010 0008 Açıklama kısmına 99010-TC Kimlik No-Çamlıca Tepesi Yarışması yazılacak. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; •Yarışmaya katılım için yasal engeli bulunmayan TMMOB üyesi olmak, •Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, •Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, •Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, •Yarışma Şartnamesi’nde öngörülen koşullara uymak, •Vakıflar Bankasına yarışma katılım şartnamesi bedelinin yatırılmasını takiben İDARE tarafından verilecek şifre ile yarışma dökümanlarının yer aldığı WEB sayfasına erişim sağlanacaktır. •Yarışmayı açan idarede ve yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, •Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilir. PROJENİN TESLİM YERİ, TARİHİ VE ŞARTLARI Proje ve ekleri 05.09.2011 günü saat 17.00’ a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü Merter, Keresteciler Sitesi, Kasım Sokak No:77 Güngören/İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir, bu tür teslimlerde kargo teslim dekontu faks (0 212 449 51 97) veya e mail yoluyla aynı gün içinde raportörlüğe iletilecektir. YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI : Jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, idare tarafından 03.10.2011 günü yarışmanın sonucu Resmi Gazetede ve yarışmaya ait web sayfasında yayınlanacaktır. KOLOKYUMUN TARİHİ ve YERİ Kolokyum yeri ve saati yarışmanın web sayfasında daha sonra belirlenecektir. PROJELERİN SERGİLENME YERİ VE ZAMANI Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben; yeri daha sonra web sayfasında ilan edilecek olan adreste sergilenecektir.

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com