Yaşanabilir bir dünya için yayın yapacaklar...

Türkiye nin ilk ve tek çevre kanalı olarak kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Natural Life Channel, üstlendiği misyonun ağırlığının bilinci ile yayın hayatına başladı.

Bilindiği gibi bugün dünya medyasında; doğa, hayvanlar, denizler, bitkiler vb konularda ayrı ayrı yayın yapan birçok tematik kanal bulunmaktadır. Ancak sayılanları ve daha fazlasını yayın  konseptinde birleştiren tek bir kanal yoktu. Çevre konseptinin, bazı TV kanallarının günlük yayın akışı içinde bir-iki saatlik zaman dilimine sıkıştırdıkları şekilde geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğu herkesin kabul etmesi gereken bir gerçektir.

Çevre ve çevre sorunları, sadece bugünü değil yarınları da etkilemekte, sanayii, turizm, kentleşme, insan ve canlı sağlığı gibi olgularla karşılıklı etkileşim içinde bulunmaktadır.

DOĞANIN ÇIĞLIĞINA KULAK VERİYOR

Görsel medyadaki bu eksikliği gören Natural Life Channel (NLC) sadece yeşile ve maviye değil, doğanın tüm renklerine, tüm canlıların sesine, sesini ve çığlığını duyamadığımız ormanların, bitkilerin, çiçeklerin nefesine yer veren bir konsept geliştirmiştir. Küresel ısınmadan tüm canlı haklarına, hava ve deniz kirliliğinden erozyona, yaban hayatından orman yangınlarına kadar çevreye, doğaya ve ekolojiye ilişkin tüm konuları NLC, objektif ve tarafsız biçimde ele almakta izleyicileri bilgilendirirken çözüm önerilerini de ekrana taşmaktadır.

ÇEVREDEN YANA TARAFLI

Ayrıca, Naturalhaber.com sitesi de faaliyette olup, geniş ve zengin içeriği, sürekli olarak güncellenen online özelliği ile internet dünyasındaki çevreye duyarlı okuyucuların desteğiyle tarafsız ama "çevre'den yana taraflı" özelliğiyle her geçen gün büyümektedir.

Ana prensip, doğru olanı, doğru yapanı alkışlamak, yüreklendirmek, örnek göstermek, yanlışları ise eleştirerek doğru yöne çekmektir. Yıkıcı değil yapıcı eleştiride bulunmaktır. Medyanın temel işlevlerinden olan eğitme, bilgilendirme ve bilinçlendirme görevlerini öncelikli olarak yerine getirmektir.

STK'LARLA İŞBİRLİĞİ

Üstlendiği sorumluluk çerçevesinde Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslar arası kuruluşların yanısıra WWF, Greenpeace, Haytap, Peta, 350 Org, TEMA, Turmepa, Akut gibi sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği içinde hareket eden NLC, tüm sivil toplum kuruluşlarının özgür sesi ve platformu olma çabası ile, uzun ince yoldaki yürüyüşüne devam etmektedir.

Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının daha çok insana ulaşması, sesini duyurması, gerek vatandaş ve gerekse devlet erki ile sağlıklı bir iletişimin sağlanması konularında aracılık yapmaya, ortak bir zemin oluşturmaya hazırdır.

YAYINLAR ŞİFRESİZ

Televizyon yayıncılığının ekonomik açıdan son derece güçleştiği bir dönemde yayın hayatına başlayan NLC, ekonomik beklentileri bir tarafa bırakmak suretiyle üstlendiği sorumluluğa ve “kamuoyunu bilinçlendirme” ilkesine uygun şekilde “şifresiz” olarak yayındadır.

Üstlenilen sorumluluğun niteliği hiçbir ekonomik beklenti ile ifade edilemeyecek değerdedir.Yapılan bir insanlık hizmetidir ve sadece ülkemizde değil yayının ulaşabildiği tüm coğrafyalarda her seviyeden insanın bilinçlendirilmesi ve farkındalıkların sağlanması amaçlanmaktadır.

NLC, üstlendiği görevin ağırlığının, çıktığı yolun uzunluğunun ve zorluğunun farkındadır.

DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA

Bugün kanala emeği geçenlerin ömürlerinin yetmeyeceği uzun ve maceralı bir yolculuğa başlanmıştır. Ancak, şunu rahatlıkla ifade etmek mümkündür; Yol aldıkça, renkler yeşile maviye dönecek, sadece insanların değil tüm canlıların sesleri daha gür ve mutlu çıkacak, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya hedefine biraz daha yaklaşıldığı görülecektir.

Natural Life Channel'ın erişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz: www.naturallifechannel.com

Haber7

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com