Batman`da ilk kent sempozyumu düzenleniyor

Sempozyumda planlama,enerji,altyapı,ulaşım,çevre,kentleşme,kültür varlıklarımız ve Hasankeyf gündemli oturumlar yapılacak.

 

 

Sempozyumda Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül ORUÇKAPTAN ve Peyzaj Mimarı Dr. Oktan NALBANTOĞLU, " Batman‘da Yeşil Alanlar ve Rekreasyon Alanları Üzerine Bir Çalışma " başlıklı bir sunum gerçekleştirecekler.

 

TMMOB Batman Kent Sempozyumu
31 Ekim - 01 Kasım 2009

31 Ekim Cumartesi

09.00-10.00 KAYIT

10.00-11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Süleyman NOYAN (TMMOB İKK Sekreteri)
Mehmet Soğancı (TMMOB Yön. Kurulu Başkanı)
Necdet Atalay (Batman Belediye Başkanı)
Ahmet Turhan (Batman Valisi)

1.OTURUM
KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ VE HASANKEYF
11.00-11.20 Prof.Dr. Abdülselam Uluçam, Batman Üniversitesi Rektörü
11.20-11.40 Arif Arslan, Hasankeyf Gönüllüleri Derneği Başkanı
11.40-12.00 Recep Kavuş,Hasankeyf Yaşatma Girişimi
12.00-12.30 Tartışma

12.30-13.30 Yemek Arası

2.OTURUM
PLANLAMA VE KENTLEŞME
13.30-13.50 Batman‘ın Jeolojik Konumu ve Depremselliği (Yrd.Doç.Dr. Şefik İmamoğlu)
13.50-14.10 Batman‘da Planlama Deneyimleri (Nevzat Uğurel, Şehir Plancıları Odası)
14.10-14.30 Batman‘da Planlama ve İmarda Yaşanan Somut Sorunlar (Hayrettin Caymaz,Mimarlar Odası)
14.30-14.50 Batman‘da Gelecek Dönem Planlama Perspektifleri (Metin Doğrul, Şehir Plancıları Odası)
14.50-15.10 Kentsel Dönüşüm (Yrd.Doç.Dr. Pelin Pınar Özden,ŞPO İstanbul)
15.10-15.20 Tartışma

15.20-15.30 Çay Molası

3.OTURUM
KENT VE ÇEVRE
15.30-15.50 İluh Deresi / Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? (Nejdet Atalay, Batman Belediye Başkanı, MMO)
15.50-16.10 Petrol Aramacılığı ve Çevre İlişkisi (Şebnem Doğa Atay, Çevre Mühendisleri Odası)
16.10-16.30 Batman‘ın Suyu Üzerine Deneysel Bir Çalışma (İbrahim Orak, Kimya Mühendisleri Odası)
16.30-17.00 Batman‘da Yeşil Alanlar ve Rekreasyon Alanları Üzerine Bir Çalışma
Dr. Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Oktan Nalbantoğlu (Bilkent Üniversitesi, Peyzaj Mimarları Odası)
17.00-17.20Tartışma

1 Kasım Pazar
4.OTURUM
ENERJİ
09.00-09.20 Enerji Gerekliliği Işığında Hasankeyf (Yrd.Doç.Dr. Bilal Gümüş, Dicle Üniversitesi)
09.20-09.40 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Perspektifinde Batman (Ferhat Tunç EMO)
09.40-10.00 Enerji Kullanımında Kentlilik Bilincinin Oluşumu (Nedim Tüzün, EMO Diyarbakır Şube Başkanı)
10.00-10.20 Enerji Verimliliği ve Sosyal Boyutu (Hakan Subaşı, Dicle Üni., MMO Diyarbakır Şube Başkanı)
10.20-10.40 Küresel Politikalar Etkisinde Türkiye‘nin Enerji Politikaları (Necdet Pamir, Petrol MO)
10.10-10.50 Tartışma

10.50-11.10 Çay Arası

5.OTURUM
ALTYAPI VE ULAŞIM
11.10-11.30 Batman Kentiçi Ulaşımına Kısa Bir Bakış,Ulaşım Politikaları ve Beklentiler (İbrahim Altun, Yük.İnş.Müh)
11.30-11.50 Batman‘da Altyapı Çalışmaları ve Geleceğe Bakış (İsa Yıldız, İMO)
11.50-12.20 Batman‘ı Bölgeye Bağlayan Yollar, Ulaşım,Kentleşme Politikaları (Ali Ekber Çakar, MMO Genel Sekreteri)
12.20-12.30 Tartışma
12.30-13.30 Yemek Arası

6.OTURUM
KENT VE EKONOMİ
13.30-13.50 Batman Ekonomisinde Tarımın Yeri (Faik Tekin, Ziraat Mühendisleri Odası)
13.50-14.30 Bölgesel Politikasızlık, Gap ve Batman Sanayisi (Doç. Dr. Gülen Elmas Arslan) (Yrd. Doç. Dr. Gülşen Erenler Çakar)
14.30-14.50 Ekonomik Krizlerin Nedenleri ve Etkileri (Prof.Dr. İşaya Üşür, Gazi Üni)
14.50-15.10 Ekonomik Kriz‘in Bölgeye ve Türkiye‘ye Etkileri (Prof.Dr. Aziz Konukman, Gazi Ü.)
15.10-15.30 Tartışma

15.30-15.50 Çay Arası
PANEL
KENT VE DEMOKRASİ 16.00-17.30
Demokratik Açılım Bir Barış Yaratabilecek mi?

Demokratik Açılım Bir Barış Yaratabilecek mi?
Nejdet Atalay (Batman Belediye Başkanı)
Prof.Dr. Cengiz Güleç (Türkiye Barış Meclisi Sözcüsü)
Fikri Sağlar (Eski Devlet Bakanı)
Reyhan Yalçındağ (Eski İHD Genel Başkan Yrd.)
Orhan Miroğlu (Yazar)

 

(peyzajmimoda.org.tr)

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com