'4.Kent Düşleri' proje fikir yarışması

Kızılay Kent Meydanı Ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması ile mimarlık,mühendislik,güzel sanatlar,sosyal bilimler,şehir planlama ve peyzaj mimarlığı bölümü öğrencilerinin ekip olarak katılımı teşvik ediliyor.

4. Kent Düşleri Kızılay Kent Meydanı Ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa olarak “4. Kent Düşleri Kızılay Kent Meydanı Ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması” düzenleniyor. Yarışma, Çankaya Belediyesi, Kavaklıderem Derneği, Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM), Mülkiyeliler Birliği, Yüksel Caddesi ve Çevresini Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından destekleniyor.

Kızılay Kent Meydanı Ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması’nın amacı, Ankara kentinde toplumsallaşmanın en özel ve en etkili mekanı olan kent meydanlarına yönelik alternatif önermelerin fikri boyutunda geliştirilmesi olarak açıklanıyor. Farklı disiplinlerden öğrencilerinin kentin toplumsal etkinlik alanları olan kent meydanlarına ilişkin fikir üretmelerini teşvik etmeyi hedefleyen yarışma ile kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluşturulacak fikri projelerine ortak katılımının sağlanması ve Kızılay Meydanı’nın dönüşümü ve kullanımı için kamuoyu oluşturulması da amaçlanıyor.

Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olarak düzenlenen “Kızılay Kent Meydanı Yarışması”na mühendislik, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı dalında öğrenim gören öğrencilerin ekip olarak katılımı teşvik ediliyor. Aynı zamanda güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanlarında eğitim gören öğrencilerin de ekipte yer alması teşvik ediliyor.

Yarışmanın İlanı: 20 Temmuz 2009
Yer Görme ve İnceleme Gezisi Kaydı: 1 Eylül 2009
Yer Görme ve İnceleme Gezisi: 5 Eylül 2009
Soruların Sorulması İçin Son Tarihi: 7 Eylül 2009
Cevapların İlanı: 10 Eylül 2009
Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2009
Teslim Tarihi: 25 Eylül 2009 18:30
Sonuç Bildirim Tarihi: 05 Ekim 2009
Panel / Kolokyum Tarihi: 09 Ekim 2009
Sergi Tarihi: 10 Ekim 2009
Yer: Ankara
Organizasyon: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com