Karaköy İskelesi ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekan ve değişen gereksinimler karşısında bu mekanların yeniden değerlendirilmesine yönelik fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.


TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, tarafından düzenlenmekte olan “KARAKÖY ve YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI” kapsamında; Mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekan ve değişen gereksinimler karşısında bu mekanların yeniden değerlendirilmesine yönelik fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir. Ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri gerekmektedir. (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

• Yarışmaya diğer disiplinlerden katılacak yarışmacıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları,

• Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, öğrenim gördükleri bölgede faaliyet gösteren TMMOB’ye bağlı meslek odalarına öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Seçici Kurul ÜYELERİ

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:
Bülend TUNA Mimarlar Odası Genel Başkanı
Eyüp MUHCU İstanbul Büyükkent Şb.Başkanı
Hülya TURGUT Prof. Dr. İTÜ Öğretim Üyesi

Asıl Seçici Kurul Üyeleri:
Zafer AKDEMİR Y.Mimar (YTÜ)
Mahmut DURMUŞ Mimar (İTÜ)
Rıdvan KUTLUTAN Y.Mimar (MSÜ)
Sinan OMACAN Y.Mimar (İTÜ)
Feride ÖNAL Y.Mimar (MSÜ)
Güven ŞENER Y.Mimar (YTÜ)
Mustafa YILDIZ Y.Mimar (MSÜ)

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Ayşegül KURUÇ Y.Mimar (MSÜ)
Boğaçhan DÜNDARALP Mimar (EDÜ)

Raportörler:
Nihan Gürel Y.Mimar (YTÜ)
Eren Günal Y.Mimar (UÜ)

ÖDÜLLER ÖDÜLLER TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ödül : 3.000 YTL
2. Ödül : 2.000 YTL
3. Ödül : 1.500 YTL
5 Adet Mansiyon, 750’şer YTL

Uygun görülen sayıda Satın alma verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması 15.Haziran.2009
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih 3.Temmuz.2009
Soruların cevaplanması 8.Temmuz.2009
Projelerin teslimi 15.Eylül.2009
Jüri Değerlendirmesi 24.Eylül.2009
Sonuçların açıklanması .2. Ekim.2009
Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni 7.Ekim.2009

RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Projeler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Projenin tüm paftalarının ve ambalajların sağ üst köşesine 1x4cm ebadında beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “KARAKÖY İSKELESİ ve YAKIN ÇEVRESİ ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ / İstanbul” ibaresi yazılacaktır. Projeler, CD ve kimlik zarfı düz olarak ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI
Yarışmacılardan istenen dokümanlar 15.Eylül.2009 tarihinde, saat 18.00’e kadar, aşağıdaki adrese elden veya posta ile ulaştırılacaktır. İstanbul dışındaki üniversitelerden katılacak yarışmacılar için posta, kargo gibi gönderilerde son postaya verilme tarihi 15.Eylül.2009 olmak koşulu ile (2 günlük gecikme) 17.Eylül.2009 Salı günü mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

Adres: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Dış Karakol Binası Beşiktaş-İstanbul
(mimarist.org.tr).

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com